Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit 9.4.2017

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.3. - 4.4.2017 (keskiviikosta tiistaihin)
ja ulkomailla 29.3. - 1.4.2017 (keskiviikosta lauantaihin).

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistietoa vuoden 2017 kuntavaaleista.

Kuntaliiton vaalisivustolla http://www.kuntavaalit.fi/ on monipuolista tietoa kunnista ja kuntavaaleista.

Kuntavaalit Juuassa

Kuntavaaleissa valitaan Juuan kunnanvaltuustoon 23 valtuutettua.

Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2017 ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.

Kuntavaalien ehdokkaat Juuassa:

http://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2017/fi/ehd_listat_176.html

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka

Äänestyspaikkana toimii kunnantalo ja se on auki varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 - 20.00.

Varsinaisena vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikassa.

Ennakkoäänestyspaikat

Jokainen äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

Kotiäänestys

Lain mukaan äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitetulla omaishoitajalla, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, on mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan tulee ilmoittautua samassa yhteydessä kotiäänestykseen ilmoittautumisen kanssa.  Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä joku toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Ilmoittautuessa on mainittava, jos omaishoitaja äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00.

Juuan kunnan keskusvaalilautakunta Poikolantie 1 83900 Juuka

puh. 040 104 2851

Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Äänestäjän on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä ajokortista, passista, kuvallisesta Kela-kortista tai muusta vastaavasta (kuvallisesta ja virallisesta) asiakirjasta.

Jos äänestäjä ei omista henkilöllisyystodistusta, hän voi hakea poliisiviranomaiselta äänestämistä varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin, korttia haettaessa on oltava mukana passikuva.

Kimppakyydit kunnallisvaalit 2017 ennakkoäänestys ajankohtana sekä varsinaisena äänestyspäivä 9.4.

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
P. 040 104 2000
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »

Etsitkö näitä?


Kartat

Matkailuinfo


Kirjasto