04.10.2017

Kuulutus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 17/0215/4

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevasta valituksesta.