kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left Ahmovaaran asemakaava, kaavaluonnos

Ahmovaaran asemakaava, kaavaluonnos

Juuan kunnanhallitus on kokouksessaan 20.5.2024 § 91 päättänyt asettaa nähtäville Ahmovaaran asemakaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi. 


Asemakaavatyön tavoite painottuu erityisesti Ahmovaaran alueen elinkeinoelämän ja matkailun kehittämiseen. Pyrkimyksenä on tarkentaa asemakaavatason suunnittelussa oikeusvaikutteisen Koli-Ahmovaara osayleiskaavan 2040+ tavoitteita alueen matkailun ja muun maankäytön (mm. infra) kehittämiseksi ja osoittaa alueelle ns. tukitoimintoja ja -palveluja Kolin matkailualueen tarpeisiin. Tukitoiminnot ja toimintojen kehittäminen liittyvät esimerkiksi asumiseen, liikennöintiin sekä palveluelinkeinoihin. Muita asemakaavan tavoitteita ovat mm. vakituisen asumisen mahdollistaminen siten, että huomioidaan Kolin matkailuvisiossa matkailupalveluihin liittyvät työpaikkaennusteet sekä loma-asumisen mahdollistaminen ja kehittäminen osayleiskaavan mukaisilla RM-ja RA-alueilla. 

Ahmovaaran asemakaavaluonnos on nähtävillä 29.5.2024 – 28.6.2024 välisenä aikana. 

Nähtävilläoloaikana kaavahankkeesta on mahdollista jättää mielipide Juuan kunnalle sähköpostilla (kirjaamo@juuka.fi) tai postitse Juuan kunnan kirjaamo (Poikolantie 1, 83900 Juuka). 


Kaavaluonnoksen asiakirjat ovat nähtävillä Juuan kunnantalolla (Poikolantie 1, 83900 Juuka, 2. krs.), Ahmovaaran monitoimitalolla (Kolintie 27, 83950 Ahmovaara) sekä kunnan internet-sivuilla (https://www.juuka.fi/vireilla-olevat-kaavat). Lisätietoja asemakaavasta antavat: elinkeinovastaava Antti Asikainen, antti.asikainen@juuka.fi 050 322 7266 ja lupasihteeri Marko Ärväs, marko.arvas@juuka.fi 040 104 2621 


Asemakaavasta pidetään yleisötilaisuus tiistaina 18.6.2024 klo 17:00 – 19:00 Juuan kunnantalon valtuustosalissa osoitteessa Poikolantie 1, 83900 Juuka. Tilaisuuteen voi osallistua myös Teams-yhteyden kautta. Linkki tilaisuuteen löytyy kunnan internet sivuilta https://www.juuka.fi/uutiset maanantaista 17.6.2024 alkaen.

Kuulutus
Kunnanhallituksen päätös 20.5.2024 § 91 
Luonnosvaiheen kaavakartta
Luonnosvaiheen kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Havainnekuvat 
Tiivistetty yhteenveto verkkokyselystä
Liikenneselvitys, A-insinöörit, 19.3.2024
Palauteraportti

Lisätietoja

Kuulutukset pääkuva

grafiikka