kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa ISAVI/11383/2022

Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa ISAVI/11383/2022

Ympäristösuojelulain mukainen päätös 
Dolomiittikalkki Oy:n Mataran kaivoksen toiminnan lopettaminen ja jälki-
hoitotoimien vahvistaminen sekä ympäristöluvan rauettaminen, Juuka.

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulu-
tuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään 
nähtävillä 14.3.-22.4.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-
FI/asia/2359879
, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat 
päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 

Ilmoituksen aukeaa pdf-tiedostoksi tästä.
Kuulutus aukea pdf-tiedostoksi tästä.

Kuulutukset pääkuva

grafiikka