kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left KAAVAEHDOTUS PIELISEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMISEKSI TILOILLE 176-403-38-42 JA 176-409-15-14

KAAVAEHDOTUS PIELISEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMISEKSI TILOILLE 176-403-38-42 JA 176-409-15-14

Juuan kunnanhallitus on kokouksessaan 13.2.2023 § 22 päättänyt asettaa nähtäville kaavaehdotuksen liitteineen, koskien Pielisen rantaosayleiskaavan muutosta. Kaavamuutos koskee tiloja 176-403-38-42, Ylä-Mäkelä, Juuan kylässä ja 176-409-15-14, Lari, Paalasmaan kylässä.

Kaavamuutos on aloitettu maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on siirtää yksi lomarakennuspaikka paremmin rakennettavaan sijaintiin matalan lahden kohdalta syvemmän ja kiinteän rannan kohdalle saman maanomistajan eri tilojen välillä.

Rakennuspaikkojen määrää / kaavan mukaista rantamitoitusta ei muuteta. Rakennusoikeutta ja rakennuspaikan pinta-ala päivitetään riittäväksi.

Rantaosayleiskaavan muutoksen kaavaehdotusasiakirjat ovat nähtävillä 15.2.2023 – 17.3.2023 välisenä aikana Juuan kunnanvirastolla teknisen osaston ilmoitustaululla arkisin klo 9.00–15.00 osoitteessa Poikolantie 1, 83900 Juuka (2 krs), sekä kunnan kotisivuilla www.juuka.fi

Nähtävilläolon aikana on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus rantaosayleiskaavan osittaisesta muutoksesta 17.3.2023 klo 15:00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@juuka.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: Juuan kunta, tekninen palvelualue, Poikolantie 1, 83900 Juuka

Lisätietoja asiassa antavat tarvittaessa Juuan kunnan tekninen johtaja Timo Möttönen, puh. 040 104 2601, timo.mottonen@juuka.fi tai lupasihteeri Marko Ärväs, puh. 040 104 2621, marko.arvas@juuka.fi

Juuassa 15.2.2023

Kunnanhallitus

Kuulutus
Pöytäkirjan ote, kunnanhallitus 13.2.2023 § 22
Kaavakartta
Kaavaselostus liitteineen

Lisätietoja

Kuulutukset pääkuva

Uutiset