Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ hyväksytty

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+ hyväksytty

Juuan kunnanvaltuusto on 15.12.2021 § 56 hyväksynyt Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan 2040+.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Juuan kunnantalolla teknisellä osastolla osoitteessa Poikolantie 1, 83900 Juuka 2 krs. sekä kunnan kotisivuilla https://www.juuka.fi/web/guest/vireilla-olevat-kaavat .

Muutosta hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

Kuulutus

Kunnanvaltuuston päätös 15.12.2021 § 56

Kolin vaikutusalueen STRYK Kaavakartta

Kolin vaikutusalueen STRYK kaavaselostus 

Kolin vaikutusalueen STRYK liite 1 OAS 

Kolin vaikutusalueen STRYK liite 2 Kolin matkailuvisio 

Kolin vaikutusalueen STRYK liite 3 OAS vastine

Kolin vaikutusalueen STRYK liite 4 laatimisvaiheen vastine

Kolin vaikutusalueen STRYK liite 5 ehdotusvaiheen vastine

Lisätietoja