Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left KUULUTUS: LUONNOS PIELISEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMISEKSI TILALLE LOUHINIEMI 176-406-7-67

KUULUTUS: LUONNOS PIELISEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMISEKSI TILALLE LOUHINIEMI 176-406-7-67

Juuan kunnanhallitus on kokouksessaan 20.09.2021 § 131 päättänyt asettaa nähtäville kaava-asiakirjat koskien Pielisen ranta-osayleiskaavan muutosta. Kaavamuutos koskee Larinsaaren kylässä sijaitsevaa tilaa Louhiniemi 176-406-7-67.

Kaavamuutos aloitettu maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on siirtää yksi kahden lomarakennuspaikan korttelialue paremmin rakennettavaan sijaintiin matalan lahden kohdalta syvemmän ja kiinteän rannan kohdalle saman tilan alueella.

Rakennuspaikkojen määrää / kaavan mukaista rantamitoitusta ei muuteta. Rakennusoikeutta ja rakennuspaikan pinta-ala päivitetään riittäväksi

Rantaosayleiskaavaluonnos sekä siihen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä 23.9. – 25.10.2021 välisenä aikana Juuan kunnanvirastolla teknisen osaston ilmoitustaululla arkisin klo 9.00–15.00 osoitteessa Poikolantie 1, 83900 Juuka (2 krs), sekä kunnan kotisivuilla www.juuka.fi

Nähtävilläolon aikana on mahdollisuus jättää mielipide rantaosayleiskaavan osittaisesta muutoksesta 25.10.2021 klo 15:00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@juuka.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: Juuan kunta, tekninen palvelualue, Poikolantie 1, 83900 Juuka

Lisätietoja asiassa antavat tarvittaessa Juuan kunnan tekninen johtaja Timo Möttönen,  puh. 040 104 2601, timo.mottonen@juuka.fi tai toimistovirkailija Marko Ärväs, puh.. 040 104 2621, marko.arvas@juuka.fi

Juuassa 23.09.2021

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen päätös 20.09.2021. § 131

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitellma (OAS)

Kaavakartta

Kaavaselostus

Lisätietoja