kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left KUULUTUS: Maa-aineslupa myönnetty Juuan kunnan 176-405-28-0, Kajoonsalo

KUULUTUS: Maa-aineslupa myönnetty Juuan kunnan 176-405-28-0, Kajoonsalo

Juuan kunnan ympäristölautakunta on kokouksessaan 29.5.2024 § 14 myöntänyt 
seuraavan maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan: 

Hakija:           Tornator Oyj, Einonkatu 6, 55100 Imatra  
Kiinteistö:      Juuan kunta, Kajoonsalo RN:o 28:0 

Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee Juuassa, noin 27  kilometrin etäisyydellä Juuan     
taajamasta lounais suuntaan Luikonlahdentien pohjoispuolella 

Maa-aineslupa myönnettiin hiekan ja soran ottamiseen 10 vuoden ajaksi 30 000 k-m3 
kokonaisottomäärälle. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 498,6 ha, josta varsinaisen 
ottamisalueen pinta-ala on 1,8 ha. Alin ottamistaso on +133,4 (N2000) Ottoalue ei sijoitu 
luokitellulle pohjavesialueelle. 

Asiakirjat ovat nähtävillä 7.6.–15.7.2024 Juuan kunnan rakennusvalvonnassa 2 krs:ssa 
ja ympäristölautakunnan kokousasiakirjoissa. 

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen 
verkkosivuilla 7.6.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
julkaisemisajankohdasta. 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 
kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on 
päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 15.7.2024 

 Lisätietoja: rakennustarkastaja Jarmo Kallinen p.040-1042 620, jarmo.kallinen@juuka.fi 

Kuulutus
Ympäristölautakunnan päätös 29.5.2024 § 14
Maa-aineslupapäätös, Tornator Oyj, Kajoonsalo, 176-405-28-0

Hakemusasiakirjat
Maa-aineksen ottamissuunnitelma
Lausuntopyyntö
Kuulutus vireille tulosta
ELY:n lausunnot

Kuulutukset pääkuva

grafiikka