Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left KUULUTUS: YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 47 A § JA MAA-AINESLAIN 4 A § MUKAINEN MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA, TORNATOR OYJ, TÖLPÄNVAARA 176-410-1-21

KUULUTUS: YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 47 A § JA MAA-AINESLAIN 4 A § MUKAINEN MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA, TORNATOR OYJ, TÖLPÄNVAARA 176-410-1-21

Juuan kunnan kuntarakennelautakunta on myöntänyt kokouksessaan 21.9.2022 § 20 ympäristösuojelulain 47 a § ja maa-aineslain 4 a § mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan Juuan kunnan Petrovaaran kylässä Tölpänvaara-nimiselle tilalle RN:o 176-410-1-21

Luvan hakija: Tornator Oyj (0162807-8)

Kiinteistö: Juuan kunta, Petrovaara, Tölpänvaara 176-410-1-21

Maa-aines- ja ympäristölupa on myönnetty 10 vuoden ajalle. Ottamismäärä yhteensä 80 000 m³ ktr ja ottamissyvyys keskimäärin 0-10 m.

Maa-aines ja ympäristölupa on myönnetty alueella tapahtuvaa kalliokiviaineksen louhintaa ja louheen murskausta varten

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 22.9.2022 – 24.10.2022 välisenä aikana Juuan kunnan rakennusvalvontatoimistossa, osoitteessa Poikolantie 1 (2 krs), 83900 Juuka. Sekä kunnan internetsivuilla https://www.juuka.fi/

 

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika päättyy 24.10.2022. Valitusosoitus löytyy päätösasiakirjoista.

 

22.9.2022

Juuan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kuulutus
Kuntarakennelautakunnan päätös 21.9.2022 § 20
Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Tornator Oyj (0162807-8) Tölpänvaara, 176-410-1-21

 

Hakemusasiakirjat
Lausuntopyyntö

Kuulutus vireille tulosta
ELY:n lausunto
Naapurien kuulemiset, ei huomautettavaa
Naapurien kuulemiset, huomautukset
Vastine muistutuksiin
Jatkoa huomautukseen
Vastine Tornator Oyj
 

Lisätietoja