kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left Savo-Pielisen jätelautakunta kuuluttaa: jätehuoltomääräysten hyväksyminen

Savo-Pielisen jätelautakunta kuuluttaa: jätehuoltomääräysten hyväksyminen

Jätehuoltomääräyksiin hyväksytty muutoksia

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia määräyksiä. Määräyksillä edistetään kierrätystä sekä varmistetaan alueella toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittoja.

Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt jätehuoltomääräyksiin muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.10.2024. Keskeisimmät muutokset kohdistuvat säännöksiin siitä, miten kiinteistöt liitetään sekajätteen ja kierrätettävien jätteiden jätehuoltoon. Samalla hyväksyttiin muita vähäisiä tarkistuksia määräyksiin ja niiden perusteluihin.

Kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteet ovat vähitellen laajentuneet niin tällä alueella kuin valtakunnallisestikin. Kun erilliskeräysvelvoitteiden laajentumisen toteuttamisesta on saatu kokemuksia, on todettu, että lukuisia kiinteistöjä jää tiedottamisesta ja jätehuoltoviranomaisen kehotuksista huolimatta osin tai kokonaan keräyksen ulkopuolelle. Jotta kiinteistöiltä saadaan keräykseen tehokkaasti kaikki vaadittavat jätelajit, määräyksiin on muutettu sitä, miten velvoitteet toteutetaan. Mikäli kiinteistön haltija ei itse tilaa kiinteistölleen vaadittavia jäteastioita, Jätekukko toimittaa ne lähtökohtaisesti ilman tilausta.

Muutos jätehuoltoon liittämistä koskevaan sääntelyyn koskee rivi- ja kerrostaloja sekä taajamissa sijaitsevia omakotitaloja ja paritaloja. Vapaa-ajan kiinteistöille ja haja-asutusalueilla sijaitseville asuinkiinteistöille jäteastioita ei toimiteta ilman tilausta, vaan nämä kiinteistöt liitetään entiseen tapaan Jätekukon järjestämien aluekeräyspisteiden käyttäjiksi, jos muuta jätehuollon järjestämistapaa ei ilmoiteta.

Kattavampaa tietoa jätehuoltomääräysten muutoksista ja niiden perusteluista on jätelautakunnan kokouspöytäkirjassa: Jätelautakunnan kokousasia

Jätehuoltomääräysten nähtävillä pito

Hyväksytyt jätehuoltomääräykset ovat nähtävillä 10.7.2024 saakka. Jätehuoltomääräysten hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään päätökseen liitetyn valitusosoitusten mukaisesti. Hyväksytyt jätehuoltomääräykset ovat saatavilla jätelautakunnan verkkosivuilla myös muutoksenhakuajan jälkeen.

Lisätietoja asiasta antaa jätelautakunnan asiakaspalvelu puh. (017) 185 668 ja jatelautakunta(at)kuopio.fi.

Jätehuoltomääräykset 1.10.2024 alkaen näet tästä.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut 1.10.2024 alkaen näet tästä.

 

Kuulutuksen näet Jätelautakunnan kuulutukset verkkosivuilta

 

 

Kuulutukset pääkuva

grafiikka