Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left Vaalikuulutus, kuntavaalit 2021

Vaalikuulutus, kuntavaalit 2021

Vaalikuulutus


KUNTAVAALIT 2021 / JUUKA

Vaalitoimitus pidetään
sunnuntaina 18.4.2021 kello 9.00 - 20.00

Juuan kunta muodostaa yhden äänestysalueen:

ÄÄNESTYSALUE             ÄÄNESTYSPAIKKA        KÄYNTIOSOITE
001 Juuka                           Kunnantalo                          Poikolantie 1

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys on ajalla 7.4 – 13.4.2021

Ennakkoäänestyspaikat Juuassa ovat:

Kunnantalo, Poikolantie 1, 83900 Juuka

7.4.2021                   klo 09:00 - 17:00
8. -9.4.2021          klo 09.00 - 15.00
10. - 11.4.2021         klo 10:00 - 13:00
12.4.2021              klo 09:00 - 15:00
13.4.2021             klo 09.00 - 17.00

Kolinportin liikenneasema,  Kolintie 10, 83950 Ahmovaara

Ennakkoäänestyspaikka avoinna:
7.4.2021               klo 11:00 - 14:00

Tuopanjoen kylätalo, Rantakyläntie 141, 83950 Ahmovaara

Ennakkoäänestyspaikka avoinna:
7.4.2021                 klo 15:30 - 17:00

Paalasmaan kylätalo, Saarenpääntie 84 a, 83910 Paalasmaa

Ennakkoäänestyspaikka avoinna:
8.4.2021                klo 10:00 - 11:30

Nunnanlahden koulu, Nunnanlahdentie 963, 83940 Nunnanlahti

Ennakkoäänestyspaikka avoinna:
8.4.2021                 klo 14:00 - 15:30

Polvelan kylätalo, Kukkolantie 11, 83870 Polvela

Ennakkoäänestyspaikka avoinna:
12.4.2021              klo 09:00 - 10:30

Kajoo, Timattitupa, Kajoontie 8, 83880 Kajoo

Ennakkoäänestyspaikka avoinna:
12.4.2021              klo 11:30 - 13:00

Heinävaaran kylätalo, Tervavaarantie 362 b, 83900 Juuka

Ennakkoäänestyspaikka avoinna:
13.4.2021              klo 10:00 - 11:30

Vihtasuon kylätalo, Vuokontie 354, 83900 Juuka

Ennakkoäänestyspaikka avoinna:
13.4.2021              klo 13:00 - 15:00

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittu­nut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänes­tyspaikkaan il­man kohtuuttomia vaikeuksia omin neuvoin taikka muitten kulje­ttamana tai muuten avustamana, saa äänestää enna­kolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysluetteloon hänet on merkitty.

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitetulla omaishoitajalla, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, on mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan tulee ilmoittautua samassa yhteydessä kotiäänestykseen ilmoittautumisen kanssa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoitteella Poikolantie 1, 83900 Juuka tai puhe­li­mit­se nu­me­roon 040 104 2851 vii­meis­tään tiistaina 6.4.2021 en­nen klo 16.00.

Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä esimerkiksi ajokortilla, passilla, kuvallisella kela-kortilla tai sähköisellä henkilökortilla. Tällaista henkilöllisyyden todistamista ei kuitenkaan ehdottomasti vaadita mikäli vaalitoimitsija tuntee äänestäjän.  Todistamiseen eivät kelpaa esimerkiksi kuvaton kela-kortti, kirjastokortti, opiskelijakortti tai pelkästään ilmoituskortti. Jos äänestäjä ei omista henkilöllisyystodistusta, hän voi hakea poliisiviranomaiselta äänestämistä varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin, korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

 

Juuassa 12.2.2021

Keskusvaalilautakunta