Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

angle-left Tiedote: Kiinteistöjen jätehuollon järjestämistä seurataan Juuassa

Kiinteistöjen jätehuollon järjestämistä seurataan Juuassa

Savo-Pielisen jätelautakunta hoitaa 15 kunnan alueella lakisääteiset jätehuollon vi-
ranomaistehtävät. Jätelautakunnan tehtäviin kuuluu seurata sitä, että kaikki asuin- ja 
vapaa-ajan kiinteistöt ovat asianmukaisesti järjestetyn jätehuollon piirissä.  

Kiinteistöjen jätehuollon seurantaa tehdään vaiheittain ja alueittain. Nyt seurantaa 
tehdään Juuan kunnan alueella. Seurannassa on kartoitettu kiinteistöt, jotka ovat 
edelleen järjestetyn jätehuollon ulkopuolella. Suurin osa näistä kiinteistöistä on va-
paa-ajan kiinteistöjä. Lisäksi on tarkasteltu yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen 
jätehuollon määräysten mukaisuus.  

Kiinteistöjen jätehuollon järjestämisestä on säädetty jätelaissa ja kunnallisessa jäte-
huoltomääräyksistä. Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä jätehuol-
toon kiinteistön sijaintialueella. Toimialueemme kiinteistöistä 98 % on jo liittymisvel-
vollisuudesta huolehtinut. Jätehuollosta ei voi vapautua edes kiinteistön vähäisen 
käyttöasteen tai vähäisen jätemäärän perusteella. 

Kiinteistön jätehuollon voi järjestää omalla jäteastialla tai lähekkäin sijaitsevien kiin-
teistöjen yhteisen jätekimpan kautta. Vaihtoehtona on myös Jätekukon järjestämän 
aluekeräyspisteen käyttäjäksi liittyminen. Liittyminen järjestettyyn jätehuoltoon hoi-
detaan ottamalla yhteyttä Jätekukkoon. Jätekukko on kuntien omistama jäteyhtiö, 
joka tuottaa jätehuoltopalvelut asukkaille. 

Kirje muistuttaa asiasta 

Jotta kaikki vakituiset ja vapaa-ajan asunnot saadaan järjestetyn jätehuollon piiriin 
määräysten mukaisesti, kiinteistöille lähetetään asiasta kirje. Kirjeitä lähetetään niille 
kiinteistöille, joilla on puutteita jätehuollon järjestämisessä. 

Toisinaan jätelautakunnan tiedoissa on virheitä, joten kirje voi tulla, vaikka kiinteistön 
jätehuolto olisikin järjestetty. Tähän on todennäköisesti syynä se, että rekisterin tie-
dot ovat puutteelliset tai kiinteistöllä on rakennusrekisterin mukaan useampia raken-
nuksia. Näissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä Savo-Pielisen jätelautakuntaan. 
Näin rekisterin tiedot saadaan päivitettyä. 

Tiedote

Lisätiedot

Koronatiedotteet

Palautetta kuntaan

Elä ihmeessä, tule Juukaan! -video

Kunnanjohtaja Henri Tanskanen istuu Hedwigin Helmi kahvilassa ja katsoo ulos ikkunasta

Meidän Pohjois-Karjala 300.
Pohjois-Karjala täyttää tänä vuonna 300 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi maakuntaliitto tekee videot jokaisesta Pohjois-Karjalan kunnasta. Huhtikuussa julkaistiin Juuan video, jossa puheenvuoron saa kunnanjohtaja Henri Tanskanen. Kuvassa on linkki, jota painamalla pääset katsomaan videon Pohjois-Karjalan youtube -kanavalla (video avautuu uuteen välilehteen).

InfoGIS Juuka

InfoGIS esittely

Infogis Juuka

Tutustu Juuan alueen Infogis -paikkatietopalveluun, jonka avulla voit etsiä mm. liikuntapaikkoja, matkailuneuvontaa, majoitusta, ravintoloita ja kahviloita, myymälöitä, ohjelmapalveluja, muita palveluja sekä kylätaloja ja metsästysmajoja.

Tutustu Infogis -paikkatietopalveluun tästä.