Aluevaalit 2022, alasivun yläkuva

Ennakkoäänestyspaikat

KIMPPAKYYTIPALVELU  ALUEVAALIT 2022 


Ennakkoäänestysaika 12. – 18.1.2022 
Kyyditys kirkonkylän ennakkoäänestykseen kunkin alueen Kimppakyytipäivinä Kimppakyydit ovat ennakkoäänestysajankohdan osalta asiakkaille maksuttomia 
HUOM! Kyyti tulisi tilata autoilijalta asiointiliikennettä edeltävänä päivänä klo 18 mennessä. 
 
1. Ukonvaara- Kajoo-Polvela 
Ajetaan maanantaisin ja torstaisin  
Lähtö kylältä noin klo 9.15, paluu kirkonkylältä noin klo 13. 
Taksi- ja tilausliikenne J.Miettinen 040 023 9240 
 
2. Timovaara-Polvela 
Ajetaan tiistaisin ja perjantaisin  
Lähtö kylältä noin klo 9.15, paluu kirkonkylältä noin klo 12. 
Heimo Kallinen 050 372 2581
 
3. Tuopanjoki-Salonkylä 
Ajetaan maanantaisin ja torstaisin.  
Lähtö kylältä noin klo 8.50, paluu kirkonkylältä noin klo 11.15. 
Koli Taksipalvelu 020 741 4392

4. Larinsaari 
Ajetaan maanantaisin ja torstaisin.  
Lähtö kylältä klo 9, paluu kirkonkylältä klo 11 jälkeen. 
Koli Taksipalvelu 020 741 4392
 
5. Raholanvaara-Lahovaara 
Ajetaan maanantaisin ja torstaisin., 
Lähtö kylältä klo 8.30 paluu kirkonkylältä n klo 12.30. 
Taksi- ja tilausliikenne J.Miettinen 040 023 9240
 
6. Vuokko 
Ajetaan tiistaisin ja perjantaisin  
Lähtö kylältä noin klo 8.45., paluukirkonkylältä noin klo 11.15. 
Vesa Räsänen, puh. 050 030 6895

7. Paalasmaa 
Ajetaan tiistaisin ja perjantaisin.  
Lähtö kylältä klo 9,.30, paluu kirkonkylältä noin klo 13.30 - 13.45. 
Vesa Räsänen, puh. 050 030 6895
 
8. Ahmovaara 
Ajetaan tiistaisin ja perjantaisin. Lähtö Kolilta klo 9 ja palaa Juuasta klo 12. 
Kolin Kimppataksi tilaus 040 104 4687 

 
Vaalipäivä SUNNUNTAI 23.1.2022 kyydit

Vaalipäivänä ajettava kyydit ovat myös asiakkaille maksuttomia. Kyyti tulisi tilata suoraan autoilijalta la 22.1. klo 15 mennessä seuraavilta autoilijoilta: 
 
1. Ukonvaara- Kajoo-Polvela 
Taksi- ja tilausliikenne J.Miettinen 040 023 9240
 
2. Timovaara-Polvela 
Heimo Kallinen 050 372 2581
  
3. Tuopanjoki-Salonkylä 
Koli Taksipalvelu 020 741 4392
  
4. Larinsaari 
Koli Taksipalvelu 020 741 4392
 
5. Raholanvaara-Lahovaara 
Taksi- ja tilausliikenne J.Miettinen 040 023 9240
 
6. Vuokko 
Vesa Räsänen, puh. 050 030 6895 
 
7. Paalasmaa 
Vesa Räsänen, puh. 050 030 6895
 
8. Ahmovaara 
Heikki Siponen, puh 040 027 1137 

Vaalipäivän äänestyspaikka Juuassa on kunnantalo (Poikolantie 1). Äänestää voit kello 9.00 - 20.00.

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. 

Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

 • Ota mukaan äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti.
 • Ota mukaan postitse saamasi ilmoituskortin siltä varalta, että äänioikeuden selvittämisessä ilmenee epäselvyyksiä. Ilmoituskortti ei ole kuitenkaan välttämätön.
 • Selvitä ehdokkaasi numero etukäteen. Sen saat selville esim. oikeusministeriön vaalisivuilta, ehdokkaiden vaalisivuilta, heidän vaalimainoksistaan tai ehdokasluettelosta, joka on nähtävillä äänestyspaikassa.
 • Mikäli tarvitset vaaliavustajaa, voit pyytää ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijaa avustamaan äänestämiseen liittyvissä asioissa.
 • Jos äänestäjän kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, voi hän käyttää myös itse valitsemaansa avustajaa. Vaalipäivän äänestyksessä avustajana äänestysmerkinnän tekemisessä voi toimia vaalilautakunnan nimeämä vaaliavustaja tai äänestäjän itsensä valitsema avustaja.

10 asiaa aluevaaleista

10 asiaa aluevaaleista

Aluevaaleissa valitaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 59-jäseninen aluevaltuusto, jonka tehtäviin kuuluu jatkossa sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestäminen. Niihin sisältyy laaja kirjo jokaisen kansalaisen arkeen vaikuttavista palveluista. Neuvola, lastensuojelu, mielenterveyspalvelut, vanhustenhoiva ja väestönsuojelu ovat esimerkkejä siitä, millaisten asioiden rahoituksesta aluevaltuusto tulee päättämään.

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueet on perustettu valtion soteuudistuksessa turvaamaan yhdenvertaiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut myös tuleville sukupolville. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueeseen kuuluvat Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä ja Tohmajärvi.

Aluevaalien ennakkoäänestysaika alkaa keskiviikkona 12.1. Kotimaassa ennakkoäänestysaika päättyy 18.1. ja ulkomailla 15.1. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.

Ennakkoäänestysaikana voi äänestää vapaasti missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kotimaassa tai ulkomailla. Vaalipäivänä 23.1. kukin äänestää äänioikeusilmoituksessa mainitussa äänestyspaikassa.

Aluevaaleissa pohjoiskarjalainen voi äänestää ehdokasta mistä tahansa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kunnasta eli myös kotikunnan rajojen yli.

Tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja aluevaaliehdokkaista löytyvät kootusti sivustolta www.siunsote.fi/aluevaalit Tietoa hyvinvointialueesta on saatavilla www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Omaa aluevaaliehdokasta voi kartoittaa muun muassa vaalikoneista, joita on useiden eri medioiden verkkosivuilla.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on haastanut Etelä- ja Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan äänestyskilpailuun, jossa mitellään korkeimmasta äänestysprosentista aluevaaleissa. Häviäjä tarjoaa torikahvit siinä voittaja-alueen kunnassa, jossa on äänestetty kaikkein vilkkaimmin.

Vaalit.fi-sivustolla voi seurata ennakkoäänestyksen vilkkautta. Ennakkoäänestysaikana verkkoon päivitetään tunnin välein tietoja ennakkoon äänestäneiden määrästä hyvinvointialueilla ja koko maassa.

Aluevaalit toimitetaan epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ottavat aluevaalien järjestelyissä huomioon epidemiatilanteen. THL:n näkemyksen mukaan äänestäminen on vähäisen riskin tilanne.

Kuvassa sosiaalipäivystyksen henkilö keskustelee asiakkaiden kanssa. Lisäksi kuvassa on kaksi pienempää pyöreää kuvaa, toisessa on tippa ja toisessa palomies ja paloauto.

Kuva: Antti Pitkäjärvi, Siun sote

Äänestäminen vaalipäivänä

Äänestäminen vaalipäivänä

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Vaalipäivän äänestyspaikka Juuassa on  kunnantalo. Äänestää voit kello 9.00 - 20.00.

Ennakkoäänestys

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12. - 18.1.2022 ja ulkomailla 12. - 15.1.2022.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätyn tulee noudattaa tartuntatautilääkärin antamaan ohjeistusta, eikä hänen pidä tulla sisään äänestyspaikkaan. Karanteenissa tai eristyksessä olevia ohjeistetaan äänestämään varsinaisena äänestyspäivänä. Katso ohje kohdasta vaalipäivän äänestys.

Vaalikyydit

Haja-asutusalueen joukkoliikenne on maksuton ennakkoäänestyksen ajanjaksona sekä varsinaisena vaalipäivänä.

Laitosäänestys

Laitosäänestyspaikkoina Juuan kunnassa ovat Juuan terveyskeskuksen hoitosolu ja asumispalveluyksiköt, sekä Juuan vankila ja Hoitokoti Tetritupa.

 

Kotiäänestys

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Mikäli äänestäjä on eristyksessä, suoritetaan äänestys mahdollisuuksien mukaan ulkona.

Äänestäjän luo saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan Juuan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 joko

 • kirjallisesti osoitteeseen Poikolantie 1, 83900 Juuka  tai
 • puhelimitse 040 104 2851

 

 

Sisältöjulkaisija

Aluevaalit 2022

Aluevaalit 2022

Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Aluevaaleissa hyvinvointialueelle valitaan ylin päättävä elin, aluevaltuusto. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle valitaan 59 valtuutettua päättämään siitä, miten Pohjois-Karjalassa tuotetaan jatkossa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja. Aluevaltuutettujen rooli on tärkeä. Valtuutetut päättävät esimerkiksi hyvinvointialuestrategiasta, palvelustrategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut koskettavat meitä kaikkia - siksi jokaisen ääni on tärkeä!

 • Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.
 • Ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.2022.
 • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16.00.
 • Valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Aluevaaleissa vaalipiirin muodostaa hyvinvointialue. Pohjois-Karjalan asukkaat äänestävät Pohjois-Karjalassa ehdolle asettuneita henkilöitä ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Valinnat tehdään siis koko maakunnan äänet huomioiden eikä aluevaaleissa ole kuntakohtaisia paikkoja.

siunsote.fi/aluevaalit

Aluevaalien aikataulu

Aluevaalien aikataulut

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle:  viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • varsinainen äänestyspäivä 23.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.