Avustukset

Murupolku

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ELY)

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ELY)

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustushaku on avautunut 1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Hankkeen on oltava valmis ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään 18.11.2022.

 

Kenelle ja millaiseen kohteeseen?

Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa. Mikäli pientalon omistaa usea henkilö, on hakijalla oltava valtakirja jokaiselta omistajalta. Hakijan tai valtakirjan antaneiden ei tarvitse itse asua pientalossa.

 

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle. Avustusta ei myöskään myönnetä, jos rakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Estettä avustuksen myöntämiseen ei kuitenkaan ole, jos pientalossa on esimerkiksi elinkeinotoimintaan tai ammatinharjoittamiseen tarkoitettu työhuone tai vastaanottotila.

 

Mihin toimenpiteisiin?

Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät. Avustusta myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä. Paritaloon voi siksi saada yhden tai kaksi avustusta riippuen siitä, onko asunnoilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai onko molemmilla omansa.

 

Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Avustusta ei myöskään voida myöntää, jos hakijalle myönnetään muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen.

 

Kuinka paljon?

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta. Avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perusteella, ja avustus maksetaan, kun hanke on valmistunut.

 

Miten haen?

Avustusta kannattaa hakea jo ennen hankkeen aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen avustuspäätöksen saamisesta. Ennen avustuksen hakemista kannattaa tutustua huolellisesti hakuohjeeseen (pdf). Hakeminen on helpointa sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa (valitse valikosta Ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön ja vesien- ja merenhoidon avustukset). Sähköisen asiointipalvelun käyttö helpottaa ja nopeuttaa asian käsittelyä.

Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, hakemuksen voi laatia myös hakemuslomakkeella (avaa tästä pdf tai doc). Toimita hakemus tällöin liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla, postittamalla tai tuomalla.

 

Sähköposti:
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

 

Postiosoite:
Pirkanmaan ELY-keskus
PL 297
33101 Tampere

Käyntiosoite:
Pirkanmaan ELY-keskus
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Milloin avustus maksetaan?

Avustuksen maksamista on haettava erikseen. Avustus maksetaan jälkikäteen yhtenä eränä, kun hanke on toteutettu kokonaan. Jos olet hakenut avustusta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus liitteineen asiointipalvelussa Maksatukset-välilehden kautta. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, voit hakea maksatusta lomakkeella, joka löytyy ohjeineen KEHA-keskuksen sivuilta: Hae maksatusta > Ympäristö (https://www.keha-keskus.fi).

Yhteystiedot ja lisätiedot ELY

Mistä saa lisätietoja?

Tarkista ensin nämä:

Usein kysytyt kysymykset

Hakuohje


Lisätietoa avustuksesta:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

puh. 0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

 

Lisätietoa lämmitysmuodoista:

Kuluttajien energianeuvonta (motiva.fi)

Motivan linkki