Etsivä nuorisotyö

Murupolku

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

 

Etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Juuka

Etsivä nuorisotyö on nuorille ilmainen tukipalvelu, jos nuori sitä itse haluaa.

Tavoitteena on löytää 15-29-vuotiaita nuoria varhaisessa vaiheessa, kun he ovat vaarassa jäädä tai jääneet pois kouluista, työ elämästä tai muista aktiivisista toimenpiteistä.

Palvelu toteutetaan opetus- ja kulttuuri ministeriön tukemana.


Miten asiat etenee?

Etsivän nuorisotyöntekijän juttusille voi hakeutua itse, yhteydenotto voi tulla vanhemmilta, kavereilta tai esimerkiksi nuoren koulusta tai oppilaitoksesta.Saatuaan tiedon nuoresta etsivä nuorisotyöntekijä on yhteydessä nuoreen ja tarvittaessa myös nuoren vanhempiin/huoltajiin. Tämän hetkinen tilanne kartoitetaan nuoren kanssa ja ryhdytään miettimään toimenpiteitä ja tavoitteita yksilölliset tarpeet huomioiden. Tavoitteena on löytää nuorelle kantavia polkua elämässä eteenpäin kohti koulutuksia ja työelämää.

Etsivä nuorisotyöntekijä ja nuori kartoittavat yhdessä nuoren elämäntilannetta, tukitarpeita, voimavaroja ja toimintamahdollisuuksia.

Etsivä nuorisotyöntekijä on vaitiolovelvollinen, turvallinen ja puolueeton aikuiskontakti, jonka puoleen voi kääntyä matalalla kynnyksellä.

 

Mistä etsivän nuorisotyöntekijän tavoittaa?

Juuan etsivän nuorisotyöntekijän toimisto on nuorisotalon yläkerrassa (väyryläntie 1). Voit tulla paikan päälle tervehtimään tai voimme sopia tapaamisen sinulle sopivaan paikaan esim. kylillä kouluille.

 

Mihin etsivä nuorisotyö perustuu?

Nuorisolaissa 7 § todetaan, että etsivä nuorisotyö keskittyy nuoren kasvuun, itsenäistymiseen sekä koulutukseen ja työmarkkinoille pääsyyn liittyviin kysymyksiin. Lainsäädäntö velvoittaa opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle koulupudokkaista ja keskeyttäjistä. Ilmoittamisvelvoite on säädetty myös puolustusvoimille ja siviilipalveluskeskuksille, mikäli nuori vapautetaan tai keskeyttää palveluksen. Alaikäisten ohjaus etsivän nuorisotyön palveluihin tapahtuu yhteistyössä kodin kanssa.

 

Sisältöjulkaisija

Vesa Savolainen

Etsivä nuorisotyöntekijä
 040 104 2608
vesa.savolainen@juuka.fi

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

Postiosoite Juuan kunta / Etsivä nuorisotyö Poikolantie 1
SNÄP: EtsiväJuuka
WA: 0401042608

Sosiaalisen median linkit nuorisotyö