kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus) rajoittaminen Salmeslammissa, Juuka (Pohjois-Karjala)

Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen yleiskalastusoikeuksien (onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus) rajoittaminen Salmeslammissa, Juuka (Pohjois-Karjala)

Asia

Karri Kärnä hakee 26.4.2023 saapuneella hakemuksella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukaista, kalastuslain 7 §:n tarkoittaman yleiskalastusoikeuden kieltämistä: kielto koskisi onkimista, pilkkimistä ja ikään tai kalastonhoitomaksuun perustuvaa viehekalastusta. Kieltoa haetaan Juuan Salmeslammiin (ks. liitekartta), 1.6.2023-30.4.2026. Kiellon perusteluina ovat kaupallisessa tai muussa erityisessä tarkoituksessa tehtyjen kala- ja rapuistutusten taloudellisen hyödyntämisen turvaaminen. 

Nähtävänäpito ja mielipiteiden esittäminen 


Tämä yleistiedoksianto asian vireilläolosta ja kopio hakemuksesta sekä lausuntopyyntö on julkaistu 28.4.2023 Juuan kunnassa sekä ELY-keskuksen verkkosivulla 
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pohjois-savo ja ovat nähtävillä 5.6.2023 asti.

  
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on mahdollisuus esittää kirjallinen mielipiteensä hakemusasiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään maanantaina 5.6.2023 klo 16.15 mennessä sähköpostitse Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella: kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.  

Lisätietoja 


Kalatalousasiantuntija Jari Pelkonen puh. 0295 025 085 tai sähköpostitse jari.pelko-
nen@ely-keskus.fi  

Liitteet 


Kuulutus ja hakemusasiakirja, jossa kalastuskieltoalueen sijainti 

Lisätietoja

Kuulutukset pääkuva

Uutiset