Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left Kuulutus, aluevaalit 2022 / Juuka

Kuulutus, aluevaalit 2022 / Juuka

ALUEVAALIT 2022 / JUUKA

Vaalitoimitus

pidetään
sunnuntaina 23.1.2022 kello 9.00 - 20.00

Juuan kunta muodostaa yhden äänestysalueen:

ÄÄNESTYSALUE             ÄÄNESTYSPAIKKA        KÄYNTIOSOITE
001 Juuka                         Kunnantalo                      Poikolantie 1                  

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys on ajalla 12.1. – 18.1.2022

Ennakkoäänestyspaikat Juuassa ovat:

Kunnantalo, Poikolantie 1, 83900 Juuka

12.1.2022                            klo 09:00 - 16:00
13.1. - 14.1.2022                 klo 09:00 - 15:00
15.1. – 16.1.2022                klo 10:00 - 13:00
17.1.2022                            klo 09:00 - 15:00
18.1.2022                            klo 09:00 - 16:00

Ahmovaaran monitoimitalo
12.1.2022                            klo 11:00 - 14:00

Tuopanjoen kylätalo
12.1.2022                            klo 15:30 - 17:00

Paalasmaan kylätalo
13.1.2022                            klo 10:00 – 11:30

Nunnanlahden koulu
13.1.2022                            klo 14:00 - 15:30

Polvelan kylätalo
14.1.2022                            klo 10:00 - 11:30

Kajoo, Timanttitupa
14.1.2022                            klo 13:00 - 14:30

Vuokon kylätalo, Heinävaara
17.1.2022                            klo 10:00 - 11:30

Etelä-Vuokon kylätalo
17.1.2022                            klo 13:00 - 14:30

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittu­nut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänes­tyspaikkaan il­man kohtuuttomia vaikeuksia omin neuvoin taikka muitten kulje­ttamana tai muuten avustamana, saa äänestää enna­kolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysluetteloon hänet on merkitty.

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitetulla omaishoitajalla, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, on mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan tulee ilmoittautua samassa yhteydessä kotiäänestykseen ilmoittautumisen kanssa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoitteella Poikolantie 1, 83900 Juuka tai puhe­li­mit­se nu­me­roon 040 104 2851 vii­meis­tään tiistaina 11.1.2022 en­nen klo 16.00.

henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä esimerkiksi ajokortilla, passilla, kuvallisella kela-kortilla tai sähköisellä henkilökortilla. Tällaista henkilöllisyyden todistamista ei kuitenkaan ehdottomasti vaadita mikäli vaalitoimitsija tuntee äänestäjän.  Todistamiseen eivät kelpaa esimerkiksi kuvaton kela-kortti, kirjastokortti, opiskelijakortti tai pelkästään ilmoituskortti. Jos äänestäjä ei omista henkilöllisyystodistusta, hän voi hakea poliisiviranomaiselta äänestämistä varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin, korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

Juuassa 24.11.2021

Keskusvaalilautakunta