Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left KUULUTUS: KOLI-AHMOVAARA OSYLEISKAAVA 2040+ HYVÄKSYTTY

KUULUTUS: KOLI-AHMOVAARA OSYLEISKAAVA 2040+ HYVÄKSYTTY

Juuan kunnanvaltuusto on 24.1.2022 § 2 hyväksynyt Koli-Ahmovaara 2040+ osayleiskaavan.
Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Juuan kunnantalolla teknisellä osastolla osoitteessa Poikolantie 1, 83900 Juuka 2 krs. sekä kunnan kotisivuilla
https://www.juuka.fi/web/guest/vireilla-olevat-kaavat
Muutosta hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kuulutus
Kunnanvaltuuston päätös 31.1.2022 § 2

Lisätietoja