Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left Kuulutus Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan 2040+ ehdotuksen nähtävillä asettamisesta

Kuulutus Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan 2040+ ehdotuksen nähtävillä asettamisesta

Kaavaehdotus selostuksineen ja liitteineen asetetaan nähtäville 7.10. - 8.11.2021 väliseksi ajaksi.

Juuan kunta ja Lieksan kaupunki ja laativat yleiskaavan yhteistyössä.

Nähtävilläoloaikana on yleiskaavasta mahdollista jättää kirjallinen muistutus kuhunkin kuntaan. Juuan alueita koskien sähköpostilla: kirjaamo@juuka.fi tai postitse: Juuan kunnan kirjaamo (Poikolantie 1, 83900 Juuka). Lieksan alueita koskien sähköpostilla: kirjaamo@lieksa.fi tai postitse: Lieksan kaupungin kirjaamo (PL 41, 81701 Lieksa)

Kuulutus ja kaava-aineisto ovat nähtävillä:
Juuassa kunnantalolla (Poikolantie 1, 83900 Juuka, 2. krs.) ja Ahmovaaran monikäyttötalolla (Kolintie 29, Ahmovaara). Lieksassa kaupungin virallisella ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja Kolin seurojentalolla (Merilänrannantie 4c, Koli).. Lisäksi kaava-aineistot ovat molempien kuntien internet-sivuilla (www.lieksa.fi/kaavoitus/laadinnassa-olevat-kaavat ja www.juuka.fi/fi/vireilla-olevat-kaavat ).

Lisätietoja yleiskaavasta antaa:

Juuan kunta: tekninen johtaja Timo Möttönen, puh. 040 1042 601, sähköposti: timo.mottonen@juuka.fi
Lieksan kaupunki: maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti, puh. 040 1044 840, sähköposti: jukka.haltilahti@lieksa.fi

Juuassa ja Lieksassa 7.10.2021
Juuan kunnanhallitus

Kuulutus
Kunnanhallituksen päätös 4.1.0.2021 § 143
Kaavakartta
Kaavaselostus liitteineen

Lisätietoja