Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left Kuulutus: Maa-aines- ja ympäristöluvan vireille tulosta. Tornator Oyj 176-410-1-21, Tölpänvaara

Tornator Oyj (0162807-8) on jättänyt vireille ympäristösuojelulain 47 a § ja maa-aineslain 4 a § mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan Juuan kunnan Petrovaaran kylässä Tölpänvaara-nimiselle tilalle RN:o 176-410-1-21Maa-aineslupahakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on yhteensä 1,4 ha, ottamisaika 10 vuotta, ottamismäärä yhteensä 80 000 m³ ktr ja ottamissyvyys keskimäärin 0-10 m.

Maa-aines ja ympäristölupaa haetaan alueella tapahtuvaa kalliokiviaineksen louhintaa ja louheen murskausta varten

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 2.6.2022 – 4.7.2022 välisenä aikana Juuan kunnan rakennusvalvontatoimistossa, osoitteessa Poikolantie 1 (2 krs), 83900 Juuka. Sekä kunnan internetsivuilla https://www.juuka.fi/

Muistutukset ja mielipiteet asian johdosta tulee jättää 4.7.2022 mennessä sähköisesti Juuan kunnan kirjaamoon kirjaamo@juuka.fi tai kirjallisesti: Juuan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Poikolantie 1, 83900 Juuka.

Kuulutus
Hakemusasiakirjat

Lisätietoja