Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left Kuulutus, Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 voimaantulosta

KUULUTUS

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukainen kuulutus Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 voimaantulosta

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus määräsi 23.11.2020 maakuntakaavan tulemaan voimaan. Kaavasta on tehty yksi valitus hallinto-oikeuteen, mutta maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan maakuntahallitus voi määrätä kaavan tulemaan voimaan valituksesta huolimatta.

Maakuntakaava 2040 sisältää Pohjois-Karjalan keskeiset maankäyttömuodot. Samalla kaava kumoaa kaikki voimassa olevat vaihemaakuntakaavat lukuun ottamatta 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimatuotannon alueita.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 asiakirjoihin on mahdollista tutustua maakuntaliiton kotisivuilla osoitteessa https://www.pohjois-karjala.fi/maakuntakaava-2040

Kuulutus Pohjois-Karjalan maakuntakaavan voimaantulosta on nähtävillä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ilmoitustaululla osoitteessa Siltakatu 2, Joensuu ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-karjala.fi sekä Pohjois-Karjalan kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan.

 

Joensuussa 24.11.2020

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO