Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left KUULUTUS MRL 128 §:n MUKAISESTA MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSESTA NAAPURIEN KUULEMISTA VARTEN

KUULUTUS MRL 128 §:n MUKAISESTA MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSESTA NAAPURIEN KUULEMISTA VARTEN

 

Tornator Oyj on jättänyt maisematyölupahakemuksen Ylemmäisen ranta-asemakaava-alueelle tilalle 176-403-108-2, Ylemmäinen Juuan kunnan Juuan kylässä, metsänhoidollisia harvennushakkuita varten.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua Juuan kunnan rakennusvalvonnassa.

Huomautukset hakemuksesta tulee jättää 24.6,2021 mennessä osoitteeseen Juuan kunta / Rakennusvalvonta, Poikolantie 1, 83900 Juuka.

Lisätietoja antavat Jarmo Kallinen, jarmo.kallinen@juuka.fi, 040 104 2620 ja Marko Ärväs, marko.arvas@juuka.fi, 040 104 2621

Kuulutus

Lisätietoja

Lisätietoja