Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset pääkuva

Kuulutukset

angle-left KUULUTUS YMPÄRISÖNSUOJELULAIN 27 § ja 39 §:n MUKAISESTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN VIREILLE TULOSTA

Juuan Ampujat ry (0964041-8) on jättänyt ympäristölupahakemuksen, joka koskee Juuan kunnan Juuan kylässä tilalla, 176-403-16-57 (Hutimäki), osoitteessa Viitaniementie 422, 83900 Juuka, toimivaa ampumarataa

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Juuan kunnan rakennusvalvonnassa 14.10. – 15.11.2021 välisenä aikana, osoitteessa Poikolantie 1, 83900 JUUKA, 2 krs.
Huomautukset hakemuksesta tulee jättää 15.11.2021 mennessä osoitteeseen kirjaamo@juuka.fi tai postitse Juuan kunta / Rakennusvalvonta, Poikolantie 1, 83900 Juuka.

Lisätietoja antavat Jarmo Kallinen, jarmo.kallinen@juuka.fi, 040 104 2620 ja Marko Ärväs, marko.arvas@juuka.fi, 040 104 2621

Juuan ympäristönsuojeluviranomainen

Ympäristölupahakemus
Liite 1 Tiivistelmä ja yleiskuvaus toiminnasta
Liite 2_Ampumaradan sijoituspaikkalupa, sosiaali- ja terveyslautakunta 22.12.1989
Liite 3_Kunnanhallituksen päätös 19.2.1990
Liite 4_Pohjois-Karjalan lääninhallituksen päätös, ampumarata
Liite 5_Käyttöoikeussopimus, ampumarata
Liite 6_Haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi
Liite 7_Melulausunto_5-10-2020
Liite 8 Kaivovesi_Ratakiinteistö
Liite 8 Kaivovesi_Viitaniementie 344a
Liite 8 Kaivovesi_Viitaniementie 344b
Liite 8 Pintavesinäytteenotto

Lisätietoja