kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus päätti 22.5.2023 käynnistää Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnoksen MRL 63 §:n mukaisesti nähtäville 24.5.–30.6.2023 väliseksi ajaksi. Kyseessä on koko Pohjois-Karjalan maakunnan kattava vaihemaakuntakaava, jonka teemoina ovat sähkönsiirto ja uusiutuvan energian (mm. tuulivoima ja aurinkovoima) tuotanto sekä arvokkaat maisema-alueet. 

Aineisto nähtävillä

OAS on nähtävänä verkkosivuilla pohjois-karjala.fi/vaihekaava2, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimistossa arkisin klo 9–11 sekä Pohjois-Karjalan kuntien kunnanvirastoissa niiden aukioloaikoina.

Mielipiteiden jättäminen

Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sen nähtävillä oloaikana. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään perjantaina 30.6.2023 klo 11 mennessä Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselle osoitettuna sähköpostilla kirjaamo@pohjois-karjala.fi tai postitse Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu.

Kuulutus
OAS

Nähtävillä olevat asiakirjat

Lisätietoja

Kuulutukset pääkuva

Uutiset