kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 27 § MUKAINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 27 § MUKAINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Juuan Työpalvelu ja Tuotevälitys Oy on jättänyt vireille ympäristösuojelulain 27 § mukaisen ympäristöluvan Juuan kunnan Juuan kylässä Kurkikallio-nimiselle tilalle RN:o 176-403-11-133

Ympäristölupaa haetaan alueella tapahtuvaa kalliokiviaineksen louhintaa ja louheen murskausta varten. Tarkoituksena on maisemoida alue loppuun. Alueelle on voimassa oleva maa-aineslupa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 8.3. – 11.4.2023 välisenä aikana Juuan kunnan rakennusvalvontatoimistossa, osoitteessa Poikolantie 1 (2 krs), 83900 Juuka. Sekä kunnan internetsivuilla https://www.juuka.fi/

Muistutukset ja mielipiteet asian johdosta tulee jättää 11.4.2023 mennessä sähköisesti Juuan kunnan kirjaamoon kirjaamo@juuka.fi tai kirjallisesti: Juuan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Poikolantie 1, 83900 Juuka.

8.3.2023

Juuan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kuulutus
Ympäristölupahakemus liitteineen
Maisemointisuunnitelma

Lisätietoja

Kuulutukset pääkuva

Uutiset