09.04.2018

KUULUTUS Ehdotus Pohjois-Karjalan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Karjalan alueella ja laatinut ehdotuksen Pohjois-Karjalan maakunnan tulvariskialueiksi. Edellisen kerran arviointi on tehty vuonna 2011. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei esitä muutoksia v. 2011 ehdotukseen eikä siten ehdota nimettäväksi toimialueellaan merkittäviä tulvariskialueita

Nähtävillä olevat asiakirjat
Pohjois-Karjalaa koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirja tulvariskien hallinnan suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta ja valmistelun aikaisesta osallistumisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Pohjois-Karjalan kunnissa (liite 1) sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.
Lisäksi valmistelun tausta-asiakirjat eli vesistöalueille vuonna 2011 laaditut tulvariskien alustavien arviointien raportit (liite 2) ovat nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > tulvariskien hallinta. Kaikki asiakirjat ovat nähtävillä myös ELY-keskuksessa (Joensuu, Kauppakatu 40 B).
Mielipiteiden esittäminen Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä ja tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta (ympäristövaikutusten arvioinnista) www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta, taikka kirjallisesti Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Pohjois-Karjalan ELY-keskus, PL 69, 80101 Joensuu. Sähköpostiosoite on kirjaamo.pohjois-karjala(at)ely-keskus.fi.

 08.05.2018

Kuulutus pohjavesialueiden tarkistamisesta. Juuka, Lieksa, O... »

Asia: Pohjavesialueiden tarkistaminen, Juuka, Lieksa, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä Asianumero: POKELY/344/2017
09.04.2018

KUULUTUS Ehdotus Pohjois-Karjalan merkittäviksi tulvariskial... »

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Karjalan alueella ja laatinut ehdotuks...
08.01.2018

Kuuleminen vesienhoidon keskeisitä kysymyksistä ja työohjelm... »

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi.

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
P. 040 104 2000
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »

Etsitkö näitä?


Kartat

Matkailuinfo


Kirjasto