21.09.2018

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18/0351/1

Vaasan hallinto-oikeus on 19.9.201 antanut päätöksen ympäristölupa-asiaa koskevasta valituksesta, luvan hakija Kuopion Energia Oy (Pahankalansuo-Palokankaansuo)

Hallinto-oikeus, hyväksyen Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen valituksen ja osittain hyväksyen Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n valituksen, kumoaa aluehallintoviraston päätöksen siltä osin kuin päätöksellä on myönnetty lupa turvetuotantoon Pahankalansuon lohkolla 3 ja hylkää hakemuksen tältä osin. Lohko 3, jonka osalta hallinto-oikeus on hylännyt hakemuksen, ilmenee tämän päätöksen liitteenä olevasta karttapiirroksesta. Tuotantoalueen pinta-ala on tällöin 54,1 ha. Muilta osin Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n valitus hylätään.

Päätös on nähtävänä Juuan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 21.9. – 21.10.2018.

Juuassa 21.9.2018

Juuan kunnanhallitus

 

 21.09.2018

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18/0351/1 »

Vaasan hallinto-oikeus on 19.9.201 antanut päätöksen ympäristölupa-asiaa koskevasta valituksesta, luvan hakija Kuopion Energia Oy (Pahankalansuo-Palokankaansuo)

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
P. 040 104 2000
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »

Etsitkö näitä?


Kartat

Matkailuinfo


Kirjasto