02.05.2019

VAALIKUULUTUS

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 / JUUKA

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalitoimitus pidetään sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 - 20.00.
 

Juuan kunta muodostaa yhden äänestysalueen:

ÄÄNESTYSALUE              ÄÄNESTYSPAIKKA           KÄYNTIOSOITE

001 Juuka                         Kunnantalo                        Poikolantie 1

                  

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys on ajalla 15.-21.5.2019.

Ennakkoäänestyspaikat Juuassa ovat:

Kunnantalo, Poikolantie 1, 83900 Juuka

15.5.2019   klo 09:00 - 17:00
16. - 17.5.2019 klo 09:00 - 15:00
18. - 19.5.2019  klo 10:00 - 13:00
20.5.2019   klo 09:00 - 15.00
21.5.2019 klo 09:00 - 17:00

Kolinportin liikenneasema
15.5.2019 klo 11:00 - 14:00

Tuopanjoen kylätalo
15.5.2019  klo 15:30 – 17:00

Paalasmaan kylätalo
16.5.2019 klo 10:00 - 11:30

Nunnanlahden koulu
16.5.2019  klo 13:00 - 15:00

Polvelan kylätalo
17.5.2019 klo 09:00 - 10:30

Kajoo, Timanttitupa
17.5.2019  klo 12:00 - 13:30

Heinävaaran kylätalo
20.5.2019  klo 10:00 - 11:30

Vihtasuon kylätalo
20.5.2019  klo 13:00 - 15:00
 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittu­nut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänes­tyspaikkaan il­man kohtuuttomia vaikeuksia omin neuvoin taikka muitten kulje­ttamana tai muuten avustamana, saa äänestää enna­kolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysluetteloon hänet on merkitty.

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitetulla omaishoitajalla, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, on mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan tulee ilmoittautua samassa yhteydessä kotiäänestykseen ilmoittautumisen kanssa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoitteella Poikolantie 1, 83900 Juuka tai puhe­li­mit­se nu­me­roon 040 104 2851 tai 040 104 2865 vii­meis­tään tiistaina 14.5.2019 en­nen klo 16.00.  

Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä esimerkiksi ajokortilla, passilla, kuvallisella kela-kortilla tai sähköisellä henkilökortilla. Tällaista henkilöllisyyden todistamista ei kuitenkaan ehdottomasti vaadita mikäli vaalitoimitsija tuntee äänestäjän.  Todistamiseen eivät kelpaa esimerkiksi kuvaton kela-kortti, kirjastokortti, opiskelijakortti tai pelkästään ilmoituskortti. Jos äänestäjä ei omista henkilöllisyystodistusta, hän voi hakea poliisiviranomaiselta äänestämistä varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin, korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

Juuassa 12.4.2019

Keskusvaalilautakunta


Julkaisija: Tiina HärkinJuuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
P. 040 104 2000
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »

Etsitkö näitä?


Kartat

Matkailuinfo


Kirjasto