13.02.2020

KUULUTUS ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ 20/0050/2

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 11.2.2020 antanut päätöksen kunnallisvalituksesta, joka koskee Juuan kunnanvaltuuston päätöstä 19.12.2018 § 44. Valtuusto on kunnanhallituksen esityksestä hyväksynyt uuden koulun ja keskuskeittiön hankesuunnitelman VE1.

Hallinto-oikeus ei tutki valittajien vastineessaan esittämää uutta valitusperustetta, jonka mukaan kunnan kiinteistöstrategia olisi tullut käsitellä ennen hankesuunnitelman hyväksymistä, taikka nuorisovaltuutetun kokoukseen kutsumista koskevaa uutta valitusperustetta

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylkää sen.

Päätös on nähtävänä Juuan kunnan yleisessä tietoverkossa 13.2. - 14.3.2020.

Juuassa 13.2.2020

Juuan kunnanhallitus

 Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »