21.04.2020

Kuulutus Kuopion Energia Oy:n Ahmosuon kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistaminen 29.5.2020 asti

Kuulutus vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n mukaisesta kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamispäätöksestä.

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut 21.4.2020 seuraavan päätöksen:  
Kuopion Energia Oy:n Ahmonsuon turvetuotantoalueen kalatalousmaksun käyttö-
suunnitelman vahvistaminen vuosille 2020-2024, Juuka
(Pohjois-Karjala)

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Suunnitelma sisältää taimenistutuksia Vaikkojokeen. Tavoitteena on taimenkantojen
hoito sekä turvetuotannosta kalastukselle aiheutuvien haittojen kompensointi.

Nähtävänäpito
Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävänä 29.5.2020 asti Juuan kunnassa sekä
ELY-keskuksen verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi - > Pohjois-Karjala tai Pohjois-Savo
-> Ajankohtaista -> Kuulutukset).

Tämä kuulutus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivulla 21.4.2020. Tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea oikaisua Itä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimus-
osoitus on päätöksen liitteenä.  
Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 29.5.2020.

Lisätietoja Kalatalousasiantuntija Heli Peura puh. 0295 026 500 tai sähköpostitse etunimi.suku-
nimi(at)ely-keskus.fi

Liitteet Päätösjäljennös oikaisuvaatimusosoituksineen

 

 21.04.2020

Kuulutus Kuopion Energia Oy:n Ahmosuon kalatalousmaksun käyt... »

Kuulutus vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n mukaisesta kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamispäätöksestä.
25.03.2020

Kutsuntakuulutus »

Juuan kunnassa asevelvollisten kutsunnat järjestetään kunnantalolla, os. Poikolantie 1, to 1.10.2020 klo 10.00.

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »