04.06.2020

Kuulutus Koli-Ahmovaara osayleiskaava

Kuulutus Koli-Ahmovaara osayleiskaavan ja Kolin vaikutusalueen strategisen
yleiskaavan 2040+ vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmien (OAS)
nähtäville asettamisesta

Yleiskaavat kuulutetaan vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
asetetaan nähtäville 4.6.–31.7.2020 väliseksi ajaksi.

Lieksa ja Juuka laativat molemmat kaavat yhteistyössä.

Koli-Ahmovaara osayleiskaavan tavoitteena on muun muassa ratkaista
Kolin ja Ahmovaaran ydinalueiden maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen
Kaavalla tavoitellaan innovatiivisuutta ja varaudutaan alueen tulevaan
hitykseen pitkälle tulevaisuuteen.  

Strateginen yleiskaava 2040+ laaditaan Kolin iso kuva 2050 -selvityksen
matkailusolmujen alueille (Napakallio, Nunnanlahti, Paalasmaa ja Vuonis
lahti). Kaavalla tutkitaan erityisesti eri osa-alueiden matkailullista ja veto
voimallista yhdistämistä toisiinsa. Strategisella kaavalla sidotaan alueel
lista toimintaa kokonaisuudeksi ja osoitetaan laajempia tavoitteita ja toi
minnallisia alueita ja kohteita.  

Nähtävilläoloaikana on kaavahankkeista mahdollista jättää mielipide ku
hunkin kuntaan: Lieksan alueita koskien sähköpostilla (kir-
jaamo(at)lieksa.fi) tai postitse Lieksan kaupungin kirjaamo (PL 41, 81701
Lieksa). Juuan alueella sähköpostilla (kirjaamo(at)juuka.fi) tai postitse
Juuan kunnan kirjaamo (Poikolantie 1, 83900 Juuka).

Kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä Lieksan
kaupungin virallisella ilmoitustaululla (Pielisentie 3, 81700 Lieksa) ja
Juuan kunnantalolla (Poikolantie 1, 83900 Juuka, 2. krs.) sekä molempien
internet-sivuilla (www.lieksa.fi/kaavoitus ja www.juuka/vireillä_olevat_kaa
vat).

Juuan ja Lieksan yhteiset yleisötilaisuudet pidetään tiistaina
16.6.2020 Ahmovaaran monikäyttötalolla kello 13.30 (Kolintie
83950 Ahmovaara) ja Luontokeskus Ukon auditoriossa kello 18.00 (Ylä
Kolintie 39, 83960 Koli). Kuhunkin yhteensä kolmeen samansisältöiseen
tilaisuuteen tulee ilmoittautua erikseen ilmoitettavalla tavalla osallistuja
määrän hallitsemiseksi.
Lisätietoja yleiskaavoista antaa:
Lieksan kaupunki: maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti (Pielisentie 3,
81700 Lieksa), puh. 040 1044 840, sähköposti: etunimi.suku-
nimi(at)lieksa.fi.
Juuan kunta: Tekninen johtaja Janne Martiskainen (Poikolantie 1, 83900
Juuka), puh. 040 1042 601, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)juuka.fi

Juuassa 4.6.2020

 25.03.2020

Kutsuntakuulutus »

Juuan kunnassa asevelvollisten kutsunnat järjestetään kunnantalolla, os. Poikolantie 1, to 1.10.2020 klo 10.00.

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »