10.06.2020

Itä_suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/8579/2019: Sillan tekeminen Tarhatielle Juuanjoen yli

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 10.6.-
17.7.2020 osoitteessa:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1714291 , mistä ne ovat lu-
ettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituk-
sessa.

 

 04.06.2020

Kuulutus Koli-Ahmovaara osayleiskaava »

Kuulutus Koli-Ahmovaara osayleiskaavan ja Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan 2040+ vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmien (OAS) nähtäville asettamisesta
25.03.2020

Kutsuntakuulutus »

Juuan kunnassa asevelvollisten kutsunnat järjestetään kunnantalolla, os. Poikolantie 1, to 1.10.2020 klo 10.00.

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »