20.06.2018

Juuan kunnan tienvarsimainoskampanja

Tämä tiedote sisältää täsmennyksiä juukalaisille yrityksille suunnattuun, kunnan tukemaan tienvarsimainoskampanjaan.

Kunta on avannut kampanjan, jonka puitteissa kunnassa toimivia yrityksiä kannustetaan lisäämään tienvarsinäkyvyyttään.

Kampanjan myötä yritykset voivat varata kunnalta mainospaikan. Paikkoja luovutetaan vain yhtenevään formaattiin sopiville, 3*5 metrin mainoksille. Lisätietoa teknisestä formaatista antaa tämän tiedotteen jättäjä. Jaettavana olevat paikat sijaitsevat Kolinportin eteläpuolella, valtatie 6:n varrella, Luikkapuron ja Ukonlammen välisellä alueella.

Kunta sitoutuu luovuttamaan mainospaikkoja, kunnes edellä määritetyn kunnan omistaman tienvarsialueen tila on käytetty loppuun. Jatkossa kunta pyrkii avaamaan uusia tienvarsialueita mainospaikkoina käytettäväksi.

Kunta on sitoutunut tarjoamaan mainospaikat veloituksetta. Kunta järjestää veloituksetta vaaditut raivaustoimet mainoksen pystyttämisen mahdollistamiseksi ja riittävän näkyvyyden takaamiseksi. Kunta avustaa yrityksiä Ely-keskukselle toimitettavien ilmoitusten tekemisessä.

Kunta vastaa veloituksetta mainostelineiden pystyttämisestä. Yhdelle yritykselle myönnetään korkeintaan yhden telineen veloitukseton pystytys, seuraavien telineiden osalta pystytys on yritykselle omarahoitteista. Veloituksettomien telineiden osalta kampanja jatkuu 31.7.2018 saakka. Tämän jälkeen varattaville mainospaikoille pystytettävät telineet ovat yrityksille omarahoitteisia.

Varauksia hoitaa ja lisäinformaatiota antaa elinkeinosuunnittelija Jonne Maaninka.


Julkaisija: Jonne Maaninka08.08.2018

Lukion ja kansalaisopiston yhteiskurssit alkavat ke 15.8.201... »

TARJOLLA SAKSAA, VENÄJÄÄ JA REAALIAINEITA!
31.05.2018

Vapaa-aikatoimen vapaa-aikakysely nuorille »

Huomio kaikki 13-29-vuotiaat juukalaiset nuoret! Kunnan vapaa-aikatoimi on tehnyt Teitä varten harrastuneisuuteen ja vapaa-aikaan liittyvän kyselyn, jonka tarkoitus on kartoittaa nuorten...
15.05.2018

YRITTÄJÄT HUOMIO! Kunnan ja yrittäjien välisen viestinnän ka... »

Juuan kunnan elinkeinotoimi on perustanut WhatsApp -ryhmän, joka toimii jatkossa keskeisenä viestintäkanavana kunnan ja yrittäjien välillä. Ryhmä on avoin kaikille j...
08.05.2018

Tonttikampanjan lähtölaskenta alkaa! »

Juuan kunta myy kaavoitetut sisämaan omakotitalotontit hintaan 150€ per tontti aikavälillä 4.6.-31.10.2018.

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
P. 040 104 2000
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »

Etsitkö näitä?


Kartat

Matkailuinfo


Kirjasto