30.07.2020

KOULUN RAKENNUSTYÖMAAN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET

Uuden koulun rakennustyömaa on käynnissä Poikolan koulun vieressä, lisäksi kehitysvammaisten palveluasumisyksikön rakentaminen alkaa viikolla 32. Koulujen ja Poikolantien välinen alue on varattu kokonaan työmaille (punainen alue). Alueella oleskelu ja liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä lukuun ottamatta keittiön huoltoliikennettä.

Oppilaat ja henkilökunta kulkevat kouluun ainoastaan turvalliselta etelä-länsipuolelta (kuvassa merkitty sinisellä).

Rakennustyömaista aiheutuu syksyn aikana melua, tärinää sekä haittaa liikenteelle. Toivomme ymmärrystä tilanteelle ja jaksamista koulutyöskentelyyn erityistilanteessa.