Kesätyöt 2022

Nuorten kesätyösetelit ja kesätyöharjoittelupaikat 2021

Nuorten kesätyösetelit 2022

 Kesätyöseteli 2022 (avautuu uuteen välilehteen)

Juuan kunta tukee juukalaisten nuorten kesätyöpaikkojen järjestämistä vuonna 2022 osallistumalla työnantajille kesätyön järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin 200 euron suuruisella osuudella.

Kesätyöpaikkojen piiriin kuuluvat 15 vuotta ennen työsuhteen alkamista täyttäneet ja enintään 20 vuotiaat juukalaiset koululaiset, lukiolaiset, lukion päättäneet ja toisen tai korkea-asteen opiskelijat. Kesätyösetelin piiriin eivät kuulu keväällä 2022 toiselta asteelta ammattiin valmistuvat.

Nuoret hakevat omatoimisesti kesätyöpaikkansa ja saavat kunnalta työnantajalle toimitettavaksi ohjeen ja lomakkeen eli kesätyösetelin, jonka työnantaja toimittaa asianmukaisesti täytettynä kunnalle työsuhteen päätyttyä 14 päivän kuluessa ja jota vastaan kunta maksaa työnantajalle setelin arvon.  Setelin arvo on 200 euroa.

Työnantaja voi olla yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö, joka ei kuitenkaan saa olla työntekijän lähisukulainen ja työkohteen on oltava Juuassa. Työsuhde nuorella on suoraan työnantajaan, joka myös huolehtii kaikista työnantajavelvoitteista. Työjakson pituus on vähintään 2 viikkoa, päivittäinen työaika vähintään 6 tuntia ja palkkauksen on noudatettava alan kesätyöntekijöihin sovellettavia sopimuksia.

Kesätyöseteleitä voi tulostaa kunnan nettisivuilta tai noutaa kunnan neuvonnasta sen aukioloaikoina. Käytetyt setelit työnantaja palauttaa määräajassa kunnan kirjaamoon.

Juuan kunta, kirjaamo
Poikolantie 1
83900 Juuka

Sisältöjulkaisija

Marja Kononen

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
 040 104 2401
marja.kononen@juuka.fi