Kiinteistötietoselvitys

Kiinteistöveroselvitys Juuan kunnassa

Kiinteistötietoselvitys Juuan kunnassa


Juuan kunnanhallitus on päättänyt (Kunnanhallitus 28.02.2022 § 30) toteuttaa kunnassa kiinteistötietoselvityksen, jonka tarkoituksena on tarkistaa rekistereissä olevien tietojen ajantasaisuus. Kiinteistövero on kiinteistön omistukseen perustuva vero, jokainen kiinteistön omistaja on verovelvollinen.


Veroa maksetaan omistuksessa olevan maan ja rakennusten mukaan. Maa- ja metsätalousmaa sekä vesialueet eivät kuulu kiinteistöveronpiiriin, sen sijaan maatilojen rakennukset kuuluvat. Vuokratonteilla verovelvollisuus on rakennusten osalta niiden omistajalla ja maapohjan verovelvollisuus kuuluu maapohjan omistajalle.


Kiinteistöveroselvityksiä on tehty useissa kunnissa eri puolilla Suomea, myös Pohjois-Karjalassa. Kiinteistöjen kohdalla verotus voi nousta tai laskea tietojen päivittymisen johdosta. Kiinteistöveron veronsaajia ovat kunnat.


Selvitystyön tavoitteena yhtenevät ja ajantasaiset viranomaisrekisterit


Verottajan ja kunnan viranomaisrekistereiden sisällöt poikkeavat toisistaan ja osa tiedoista on vanhentunutta tai virheellistä ja osa löytyy vain verottajan rekisteristä. Selvitystyön myötä saadaan rekisterit yhteneviksi ja ajantasaisiksi.

HUOM! Jos kiinteistöllä ei ole rakennuksia, niin selvitystä ei tarvitse tehdä

Selvitystyön toimintamalli Juuan kunnassa 

 
Juuan kunnassa kiinteistöveroselvitys toteutetaan käytännössä useassa eri vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa selvitys perustuu tietokantoihin, joissa verrataan verottajan ja kunnan rekistereitä. 

 
Toisessa vaiheessa kiinteistöjen omistajat voivat itse ilmoittaa kiinteistöjensä päivitetyt tiedot kunnan rakennusrekisteriin. 

 
Mikäli edellä mainittuja keinoja hyödyntäen tietoja ei pystytä päivittämään, suoritetaan myös maastotutkimuksia, jotka perustuvat kiinteistöjen mittauksiin paikan päällä. Kohteista tarkistetaan vain ulkomitat, sisälle kohteisiin ei ole tarvetta mennä. Mahdolliset tarkistuskäynnit ilmoitetaan ennakkoon tekstiviestillä. 

 

Mikäli kiinteistöstä ei ole saatu kiinteistötietoselvitystä, kiinteistötietoselvitys tehdään kiinteistölle ilmakuvien perusteella. 

 

Kiinteistöverotietojen tarkistus omatoimisesti  

 
Kiinteistöverotiedot on mahdollista tarkistaa myös itse. Omatoiminen kiinteistöverotietojen ilmoittaminen tehdään ensisijaisesti kunnalle. Kunnan rekisteriin ilmoitettu tieto päivittyy molempiin sekä kunnan, että verottajan rekisteriin. Verottaja lähettää vuosittain tiedot verotuksesta kiinteistöveropäätöksellä. Päätökseen merkityt tiedot tulee tarkistaa ja ilmoittaa mahdolliset muutokset. Huomaathan, että ilmoittaessasi ensin verottajalle, tiedot eivät päädy kunnan rekisteriin.  

 

Kiinteistötiedot on mahdollista ilmoittaa myös sähköisesti osoitteessa:  

https://forms.office.com/e/ixqiAvhEyM 

 

Lomake on täytettävä jokaiselle rakennukselle erikseen. Pakolliset kysymykset on merkitty tähdellä, toivomme kuitenkin, että kaikkiin kysymyksiin vastataan rekisterin ajantasaisuuden varmistamiseksi.  


Mikäli ilmoittaminen ei onnistu yllä olevan linkin kautta, voitte ilmoittaa rakennusrekisteristä puuttuvat rakennukset kirjeen mukana tulevalla ilmoituslomakkeella tai sähköisesti kunnan nettisivuilta löytyvällä ilmoituslomakkeella. Täytettävän lomakkeen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseenrakennusvalvonta@juuka.fi.  

 

 

Lisätietoja


Mikäli teille jäi kysyttävää, voitte olla yhteydessä

sähköpostilla rakennusvalvonta@juuka.fi sekä

puhelimitse rakennustarkastaja 040 104 2620 tai lupasihteeri 040 104 2621.