Kiva Koulu

Kiva Koulu

Kiva Koulu

Kivassa koulussa ei kiusata

KiVa Koulu -ohjelma on Turun yliopiston kehittämä koulukiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpidekokonaisuus.

Ohjelma on tarkoitettu perusopetusta antavien koulujen käyttöön ja sen toimenpiteet on suunnattu koulujen, luokkien ja yksittäisten oppilaiden tasolle. Ohjauksessa keskitytään erityisesti ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan oppilaisiin.

Ennaltaehkäisyn lisäksi kiusaamistapauksiin puututaan keskustelun ja seurannan avulla. Ensin selvitetään, onko kyseessä jatkuva kiusaaminen, satunnainen riita lasten välillä vai esim. väärinkäsitykseen perustuva loukkaaminen lasten välillä.

Kiusaamisen tunnusmerkit täyttävää tapausta ryhtyy kaksi opettajaa selvittämään. Käydään keskustelut kiusatun ja kiusaajan/kiusaajien kanssa. Sovitaan kiusaajan kanssa, kuinka hän muuttaa käytöstään. Sovitun ajan kuluttua tavataan samat lapset ja varmistetaan, että kiusaaminen on todella loppunut.

Useimmat tapaukset selviävät näin. Muussa tapauksessa koulu jatkaa selvittelyä, esim. yhteydenpito vanhempiin, jälki-istunto jne. , kunnes asia ratkeaa.

Lisää tietoa Kiva Koulusta: www.kivakoulu.fi

Sisältöjulkaisija