Koronatiedotteet, pääkuva

Muutoksia liikuntatilojen käyttöön: Tulikivi Areena

Muutoksia liikuntatilojen käyttöön: Tulikivi Areena

Juuan pandemiatyöryhmä on päivittänyt 25.1.2021 liikuntatilojen käyttölinjausta Tulikivi Areenan osalta.

Tulikivi-Areenaa avataan käyttäjille 26.1.2021 illasta alkaen seuraavasti:

Tulikivi Areena on avoinna käyttäjille koulupäivinä klo 16-21 ja viikonloppuisin klo 9-21.  Pukutilat eivät ole käytössä ja yhtäaikaisia käyttäjiä tilassa voi olla 10 henkilöä.
Vuoroja ei ole käytössä lukuun ottamatta lasten ja nuorten ryhmien vuorot.

Muistutamme turvaväleistä ja maskien käytöstä.

Muilta osin suositukset ja rajoitukset jatkuvat ennallaan.

Koronatilanne Pohjois-Karjalassa ja toimenpiteet Juuassa 8.1.2020

Koronatilanne Pohjois-Karjalassa ja toimenpiteet Juuassa 8.1.2020

Koko Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alue on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Juuassa tilanne on ollut toistaiseksi perustasolla ja rauhallinen. Siun soten alueellinen Covid-19-tilannekuvatyöryhmä kokoontui 7.1.2021 arvioimaan alueen epidemiatilannetta ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja antoi tätä koskien suositukset maakuntaa koskien.

 

Pohjois-Karjalassa voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset ovat:

 • Itä-Suomen Aluehallintovirasto on kieltänyt 22.1.2021 saakka kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.
 • Suositellaan alueellisesti yksityistilaisuuksien rajaamista 20 henkilöön edellyttäen turvavälien ja hygieniaohjeistuksien täyttymistä.
 • Kasvomaskien käyttöä suositellaan työpaikoilla, julkisissa sisätiloissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.
 • Suositellaan aikuisten ryhmäliikunnan ja ryhmissä tapahtuvan harrastustoiminnan välttämistä.
 • Suositellaan korkeakoulujen väliaikaista etäopetusta jatkettavan huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.
 • Etätyösuositus aina kun mahdollista.
 • Suositellaan välttämään matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.

Tilannekuvatyöryhmän antamat alueelliset suositukset ovat voimassa toistaiseksi ja Aluehallintoviraston kielto yli 20 hengen yleisötilaisuuksista 22.1.2021 saakka.

 

Juuan kunnan suositukset

Maskisuositus

Maskeja suositellaan käytettäväksi yli 12-vuotiaille:

 • julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Julkisilla tiloilla tarkoitetaan laajasti kunnan toimitiloja ja Siun soten tiloja, pankkeja, kirjastoa, kauppoja, kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen tiloja.
 • toisen asteen opiskelijoilla Juuan lukiossa ja kansalaisopiston opiskelijoilla,
 •  joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
 •  matkalla näytteenottoon koronavirustestiin sekä ennen testituloksen valmistumista aina, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • kun saavutaan riskialueelta Suomeen ja matkustajat siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

 

THL:n ohjeen mukaisesti maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Juuan kunnan työntekijät käyttävät maskia kaikilla työpaikoilla sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää.

 

Suositukset  ja rajoitukset tilaisuuksiin:

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 22.12.2020 antamallaan määräyksellä tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kaksikymmentä (20) henkilöä (ISAVI/9450/2020). Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kaksikymmentä (20) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Rajoitus on voimassa 22.1.2021 saakka.

Kunta suosittaa, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä Juuassa 22.1.2021 asti.
Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

 

Muut suositukset ja rajoitukset:

Julkisten tilojen käytössä tulee huolehtia siitä, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Varhaiskasvatus, perusopetuksen koulut ja lukio tiedottavat omissa kanavissaan huoltajille tarpeen mukaan.

Liikuntapalvelut

 • Siun soten 7.1.2021 antaman suosituksen mukaisesti suositellaan aikuisten ryhmäliikunnan ja ryhmissä tapahtuvan harrastustoiminnan välttämistä.  
 • Liikuntasalit pyritään avaamaan rajoitetusti omaehtoiseen liikuntaan viikolla 2. Tarkempi aikataulu, rajoitukset ja ohjeistus tiedotetaan ma 11.1.2021.
 • Kuntosali on käyttäjille avoinna 9.1.2021 alkaen. Kuntosalilla on voimassa 10 henkilön maksimimäärä sekä samat hygienia- ja turvaväliohjeet kuin syyskaudella. Käyttäjiä muistutetaan noudattamaan niitä.
 • Liikuntatilojen yhteisissä tiloissa oleskelua ja kohtaamisia tulee välttää. Julkisten tilojen maskisuositus koskee myös näitä yhteisiä tiloja.

Liikuntatilojen käyttö

Juuan kunnan pandemiatyöryhmän ja johtoryhmän päätöksen 11.1.2021 mukaisesti perustuen Siun soten alueellisen koordinaatioryhmän linjauksiin ja tilannekuvaan liikuntasaleja ja Tulikiviareenaa ei avata vielä kuluvalla viikolla aikuisten vuoroja varten.  Koronatilannetta seurataan viikottain toistaiseksi ja avaamisesta tiedotetaan, kun sen on mahdollista.
Lasten ryhmien vuorot toimivat samoin oppilaitosten käyttö kuten kansalaisopiston kevätlukukauden opetus on alkamassa normaalisti kuluvalla viikolla 8.1. tiedotetun mukaisesti.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat ovat avoinna 11.1.2021 alkaen normaalisti. Tiloissa voi oleskella yhtä aikaa enintään 20 kävijää.

Kulttuuripalvelut

Kunta ei järjestä kulttuuritilaisuuksia, joiden osallistujamäärä on yli 20 henkilöä, 22.1.2021 asti Aluehallintoviraston päätöksen perusteella. Tilaisuuksiin osallistujilla maskisuositus.

Kirjasto

Kirjastopalvelut toimivat normaalisti. Kuitenkaan yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ei järjestetä 22.1.2021 saakka. Asiakkailla maskisuositus.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston kevätlukukausi alkaa 11.1.2021 pääosin normaalisti. Opiskelijoilla on maskisuositus kurssien aikana. Tarvittaessa lisäohjeita tekstiviestein kurssikohtaisista järjestelyistä tullaan antamaan opiskelijoille kurssikohtaisesti tilanteen mukaan.


Koronatiedotteet

22.12.2020

Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 22.12.2020 antamallaan määräyksellä tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kaksikymmentä (20) henkilöä (ISAVI/9450/2020). Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kaksikymmentä (20) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

AVIN TIEDOTE (tiedote avautuu uuteen välilehteen)


31.03.2020

Juuan kunnan toimenpiteet yritysten aseman helpottamiseksi koronatilanteessa

Juuan kunnan hankinnat

 • Juuan kunnan yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja. 

 • Juuan kunnan kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa) alittavat hankinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden.

 • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan sellaisille paikallisille toimijoille, joiden osalta tilanne on koronaviruksen vuoksi haastavinta.

 • Tekniset palvelut pyrkii käyttämään henkilöstövajetilanteissa paikallisia alihankkijoita mahdollisuuksien mukaan. 

Tukitoimet Juuan kunnan omistamien toimitilojen vuokralaisille

 • Juuan kunta myöntää hakemuksen perusteella tapauskohtaisesti 50 % - 100 % vuokrahuojennuksen omistamiensa kiinteistöjen osalta sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa. Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se sovitellaan erikseen yrityskohtaisesti.

 • Kunta on ottanut sähköpostin kautta yhteyttä tiloissaan vuokralla oleviin, kunnanhallituksen päätöksen mukaisiin yrityksiin 31.3. Mikäli kunnanhallituksen päätöksen mukainen mikroyritys ei ole saanut yhteydenottoa kunnasta toimitilavuokraan liittyen 31.3., voi yritys ottaa yhteyttä kirjaamo(at)juuka.fi

Kunnanhallituksen päätös 30.3. http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/juuka/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202035-6

Vetoomukset

 • Juuan kunta vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.

 • Juuan kunta vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostoskäyttäytymisessään huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.


17.03.2020

Juukalaisten yritysten tarjoamat erityispalvelut koronatilanteessa

Juukalaisilla yrityksillä on tarjolla koronavirustilanteen aikana erityispalveluita.

Juuan apteekki järjestää tuotteiden kotiinkuljetuksen kunnan alueen talouksiin. Toimitusmaksu 5 € 5km säteellä apteekista, yli menevältä matkalta 0,53 e/km. Tilaukset ma-pe klo 9 - 18 ja la klo 9 - 16 numerosta 013 225 813 sekä kaikkina ajankohtina verkkoapteekista https://juuanapteekki.fi/fi/tuotteet.html . Lasku toimitetaan asiakkaalle ostosten mukana.

Karhisen Kukot järjestää kukkojen ja lounasruoan kotitoimitukset arkisin klo 8.00 - 12.00 Juuan kirkonkylän alueelle. Tuotteiden normaalihintoihin lisätään 2 € toimitusmaksu/toimitus.
Toimitusten maksu toimituksen yhteydessä joko käteisellä tai kortilla. Tilaukset 040 509 7457. https://www.karhisenkukot.fi/

Star Pizza Juuka tilaukset 040 685 4282 ja noudot Väyryläntie 1 B 14. https://star-pizza-juuka.business.site/

Kolin Ryynäsestä ruuan kotiinkuljetukset päivittäin kello 12-21. Kuljetusmaksu 10 € 15 km säteellä Ryynäseltä (Ylä-Kolintie 1), lisäkilometrit 0,5 €/km. Myös ruokien nouto onnistuu, tällöin ei tule kuljetusmaksua. Tilaukset 040 085 7557, tilaus on tehtävä vähintään 2 tuntia ennakkoon. https://www.facebook.com/497402177011397/posts/2791622594255999/

K-Market Pielisherkku järjestää tiliasiakkaille tuotteiden keräyksen hintaan 6 €/keräys. Tiliasiakkaaksi liittyminen pielisherkku(at)k-market.com. Läheiset voivat asioida tiliasiakkaan puolesta. Pielisherkun kotiinkuljetus ja keräys 9 € kerta.

S-Market Juuka tiliasiakkaaksi liittyminen s-market.juuka(at)sok.fi. Läheiset voivat asioida tiliasiakkaan puolesta.

Pielisen Pesula noutaa ja palauttaa pyykit kirkonkylän alueella hintaan 5 € per nouto / 5 € per palautus. Sama hinta kuljetusmäärästä riippumatta. Tilaukset 050 084 7418. 

Samimatkat Oy tarjoaa yritysten tuotteille kotiinkuljetuspalvelun, jonka jakopäivät ovat maanantai ja torstai. Kuljetuspalvelua tarvitsevat yritykset voivat sopia palvelusta Sami Kaikkosen kanssa, 040 081 7458.

Taksi- ja tilausliikenne J. Miettinen Oy toimittaa ruoka- ja vastaavat ostokset Juuan taajama-alueella hintaan 7,5 € per toimitus. Pidemmille matkoille oma hinnoittelu. Yhteydenotot Jani Miettinen 050 088 6246.

Erityisiä tautitilanteen ajaksi suunniteltuja tai nykyiseen toimintaympäristöön muutoin hyvin soveltuvia palveluita tarjoavat juukalaiset yritykset voivat viestiä tarjonnastaan Juuan kuntaan
antti.asikainen (at) juuka.fi. Päivitämme tietoja palvelutilanteesta sivustollamme.

Koronaohje

 

JOS EPÄILET KORONAVIRUSTARTUNTAA

Soita aina ensin Päivystysapu 116 117 -palveluun tai omalle terveysasemallesi

Tarkemmat tiedot: siunsote.fi/korona