Koululaisten iltapäivätoiminta

Murupolku

Koululaisten iltapäivätoiminta

 

Koululaisten iltapäivätoiminta

 

Juuan kunta järjestää iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille, sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on päätös erityisestä tuesta. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 13-16 Poikolan koulun tiloissa ja lähiympäristössä.

 Iltapäivätoiminta on ohjattua ja valvottua toimintaa, jonka suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastaavat Juuan kunnan palkkaamat koulutetut koulunkäynninohjaajat.Iltapäivätoimintaan osallistuvat lapset ovat toiminnan aikana kunnan vakuutuksen piirissä.

Juuan hyvinvointilautakunta on hyväksynyt 21.6.2022 § 27, 1.8.2022 alkaen voimassaolevan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman.

Toimintaan hakeminen

Seuraavan lukuvuoden iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilma -järjestelmän kautta keväisin, hakuajoista tiedotetaan huoltajille Wilmassa. Iltapäivätoiminnan tarpeen ilmetessä kesken lukuvuotta otetaan yhteyttä koulusihteeri Minna Väisäseen p. 040 104 2431 tai minna.vaisanen@juuka.fi . Hän auttaa myös sähköisen ilmoittautumisen ongelmatilanteissa.

Toiminnan maksut

3 tuntia /päivä (570 tuntia/v)

90 euroa /kk. Ip-päiviä yli 10 pv/kk

45 euroa/kk. Ip-päiviä 10 pv  tai vähemmän/kk

Kuukausimaksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää kokonaan perimättä, mikäli elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset, tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksualennusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Juuan kunta/ Perusopetuksen rehtori, Poikolantie 6 A, 83900 Juuka.