Ympäristö- ja maa-aineslupa

Ympäristölupa

Ympäristölupa sisältää sijoituspaikkaluvan, jäteluvan ja ns. naapuruussuhdeluvan, jotka käsitellään yhtenä lupa-asiana. Ympäristölupaviranomaisia ovat täällä Juuan kuntarakennelautakunta, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Itä-Suomen aluehallintovirasto. Säädökset siitä, milloin kukin lupa on tarpeen, löytyvät ympäristösuojelulaista, terveydensuojelulaista, jätelaista ja naapuruussuhdelaista.

Ympäristönlupakaavakkeita ja lisätietoja saa ympäristöministeriöstä www.ymparisto.fi.


Maa-aineslupa

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen. Luvalla säännöstellään maa-aineksen ottoa niin, ettei se turmele luonnon kauneusarvoja, maisemakuvaa, erikoisia luonnonesiintymiä tai luonnon olosuhteita. Lisäksi jälkihoitotyöt määritellään luvan yhteydessä. 

Maa-ainesluvat myöntää rakennustarkastaja. Hakemuskaavakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta. Hakemuksesta on kuulutettava 30 päivää ja varattava rajanaapureille tilaisuus tulla kuulluksi.

Hakemukseen on liitettävä:

  • Selvitys hallintaoikeudesta
  • Kartta
  • Ottamissuunnitelma
  • Muut tarvittavat selvitykset

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »