Kotiseutuarkisto

Juuan kotiseutuarkistoa vaalitaan suurella kotiseuturakkaudella. Se on hyvin hoidettu ja jatkuvasti kehittyvä dokumentaatiokeskus. Kotiseutuarkistoamme on pidetty tiennäyttäjänä niin läänissämme kuin myös koko maakunnassa. Juuan kotiseutuarkisto on laatuaan ensimmäisiä maassamme ja aivan ensimmäinen Pohjois-Karjalassa.

Materiaalin keruu kotiseutuarkistolle aloitettiin vuonna 1977 silloisen kunnan kirjastonhoitaja Pauli Revon toimiessa puuhamiehenä. Aineisto tallennettiin kunnan pääkirjaston kotiseutuosastolle. Vähitellen kirjastoon alkoi kertyä materiaalia niin, että tilanahtaus oli jo tosiasia. Pauli Revon tultua valituksi Juuka-Seuran puheenjohtajaksi ryhtyi hän puuhaamaan arkistoa Juuka-Seuralle. Ensimmäinen arkiston säilytyspaikka oli vanhan terveystalon kellarikerros. Tila oli suhteellisen pieni, hyllytilaa noin 150 metriä, eikä se täyttänyt arkistolle vaadittavia määräyksiä.

Kunta ja Juuka-Seura yhteistyöhön

Kunnantalon valmistuttua vuonna 1984 kotiseutuarkisto sai kunnalta vuokratta täysin uudenaikaiset ja arkistolta vaadittavat säilytystilat. Neliömetrejä arkistotiloissa on 67 ja hyllytilaa noin 500 jm. Arkiston perustamisen aikoihin tehtiin kunnallisen kulttuuritoimen ohjesääntöön täydennys, jonka mukaan arkistoa hoitaa toimikunta, jonka jäsenistä puolet nimeää kotiseutuyhdistyksenä Juuka-Seura ja toiset puolet Juuan kunta. Yhteistyö Juuan kunnan ja Juuka-Seuran välillä on sujunut hyvin. Jatkuvasti kehittyvään kotiseutuarkistoon ollaan tyytyväisiä molemmin puolin. Tilojen käydessä ahtaaksi luovutti kunta noin 20 neliömetrin tilat vastikkeetta arkiston käyttöön.

Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallista arkistoaineistoa ja henkistä perinnettä niin tutkijoiden, opiskelijoiden kuin myös tavallisten kansalaisten käyttöön. Arkistolle tulee jatkuvasti uutta materiaalia paikallisilta seuroilta, yhdistyksiltä, yrityksiltä, suvuilta sekä yksityishenkilöiltä.

Arkistossa luetteloidaan myöskin Kotiseutumuseoiden (Pitäjän- ja Myllymuseon) kalusteet, vaatteet ym. museoitavat esineet. Aineistoa siirretään atk:lle, jolloin tietyn asian löytäminen arkiston hyllyiltä helpottuu.

Kotiseutuarkisto on yhteistyössä monien muiden eri tahojen kanssa. Vuosien varrella on yhteistyötä tehty Maakunta-arkiston, Maakuntamuseon sekä Suomen kotiseutuliiton kanssa.

Arkistoitava materiaali on jaettu ryhmittäin:

 • Juuka-Seuran asiakirjat
 • esineluettelot
 • päiväkirjat
 • museoiden asiakirjat
 • paikallislehti Vaarojen Sanomien lehdet
 • lehden muut asiakirjat
 • seurojen, yhdistysten sekä yritysten asiakirjat
 • sukujen ja yksityishenkilöiden asiakirjat
 • kansanperinteen paikallishistorian asiakirjat
 • sotahistorian asiakirjat
 • koulujen, opintokerhojen asiakirjat
 • kirkkojen asiakirjat
 • ympäristöä koskevat asiakirjat
 • valokuvat
 • videofilmit
 • kelanauhat
 • c-kasetit
 • diafilmit
 • negatiivit
 • Kunnan jokakesäinen mökkiläistapahtuma tuo arkistoon joukon entisiä juukalaisia tutustumaan synnyinpitäjän historiaan. Paikan päällä ihmiset vasta oivaltavat mitä kotiseutuarkisto kätkee nimensä alle. Esimerkiksi valokuvia arkistoon on jo kertynyt noin 20 000 kpl.

  Linkki Juuka-seura ry:n sivuille

  Juuan kunta

  Juuan kunnantalo

  Avoinna ma-pe klo 9-15
  Poikolantie 1, 83900 Juuka 
  p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

  p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
  Fax. (013) 472 123


  PUHELINLUETTELO »
  YHTEYSTIEDOT »
  YHTEYDENOTTOLOMAKE »