Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta

Juuan kunta järjestää iltapäivätoimintaa perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille, sekä muiden vuosiluokkien osalta oppilaille, joilla on päätös erityisestä tuesta. Lukuvuonna 2018 - 2019 iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 13-16 Poikolan koulun tiloissa ja lähiympäristössä.

 Iltapäivätoiminta on ohjattua ja valvottua toimintaa, jonka suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastaavat Juuan kunnan palkkaamat koulutetut koulunkäynninohjaajat.Iltapäivätoimintaan osallistuvat lapset ovat toiminnan aikana kunnan vakuutuksen piirissä.

Juuan sivistyslautakunta on hyväksynyt 26.4.2016 § 30, 1.8.2016 alkaen voimassaolevan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman.

Toiminnan maksut

3 tuntia /päivä (570 tuntia/v)

80 euroa /kk. Ip-päiviä yli 10 pv/kk

40 euroa/kk. Ip-päiviä 10 pv  tai vähemmän/kk

 

Kuukausimaksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää kokonaan perimättä, mikäli elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset, tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksualennusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Juuan kunta/ Poikolan koulun rehtori, Poikolantie 6 C, 83900 Juuka.

 

Toimintaan hakeminen

Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilma -järjestelmän kautta. Hakemukset lukuvuodelle 2019 - 2020 tehdään Wilmassa 5.4.2019 mennessä tai tarpeen ilmetessä myös kesken lukuvuotta.
Sähköisen ilmoittautumisen ongelmatilanteissa auttaa koulusihteeri Minna Väisänen p. 040 104 2431 tai minna.vaisanen @ juuka.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »