Jätehuollon palvelutehtävät

Juuan kunta on 1.1.1997 lukien antanut Jätekukko Oy:n järjestettäväksi asuin- ja lomakiinteistöjen jätehuollon palvelutehtävät. Jätekukko Oy hoitaa jätteiden kuljetukset ja käsittelyn, laskuttaa jätemaksut jätelautakunnan päätösten mukaisesti ja antaa opastusta ja valistusta jätehuollon palveluista ja jätehuollon järjestämisestä. Kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon liittyvää tietoa saa osoitteesta www.jatekukko.fi.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan edelleen sopimusperusteisena kuljetuksena, eli kiinteistön omistaja sopii alan yrittäjän kanssa asiasta

Yhteystiedot
Jätekukko Oy
PL 2500 (Microkatu 1, L-osa/ 3. krs)
70101 Kuopio
Sähköposti: asiakaspalvelu@jatekukko.fi
p. (017) 368 0152

Juuan kunta
Jätehuoltoon liittyvä yleisneuvonta
Kiinteistö- ja aluepäällikkö Meri Heiskanen
Poikolantie 1
83900 Juuka
Sähköposti: etunimi.sukunimi@juuka.fi
p. 040 104 2602


Jätehuollon Viranomaistehtävät

Kooste jätehuollon toimijoiden tehtävistä

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät 1.1.2011 lukien:
Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät hoitaa Jätekukon osakaskuntien alueella alueellinen Savo-Pielisen jätelautakunta, jonka toimipaikka on Kuopiossa. Lisätietoa jätelautakunnan viranomaistehtävistä saat osoitteesta www.jatelautakunta.fi

Jätelautakunnan tehtävänä on mm:

  • päättää jätehuoltomääräyksistä
  • päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista
  • hyväksyä jätetaksat
  • määrätä jätemaksut
  • käsitellä jätemaksua koskevat muistutukset
  • päättää jätehuollon palvelutasosta

Yhteystiedot
Savo-Pielisen jätelautakunta
Kuopion kaupunki
PL 1097 ( Suokatu 42 )
70111 Kuopio
Sähköposti: jatelautakunta@kuopio.fi
p. 017 185 668

Jätelautakunnan pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen

Jätelautakunnan kuulutukset

Jätelautakunnan pöytäkirjat 31.5.2017 saakka

Jätehuollon valvonnan viranomaistehtävät

  • valvoa jätehuoltomääräysten noudattamista
  • jätelain mukaisten lupien tai vastaavien viranomaispäätösten valvonta

  • jätehuollon järjestämisestä vastuussa olevien ja jätehuollon eri tehtävien toteuttavien toiminnan valvonta

  • koko jätehuollon toiminnan valvonta

Yhteystiedot
Rakennustarkastaja Jarmo Kallinen (lomalla 18. - 24.5.2020) 
Poikolantie 1
83900 Juuka
sähköposti: etunimi.sukunimi@juuka.fi
p. 040 104 2620 

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »