Maa- ja metsätilat

Juuan kunta omistaa maa- ja metsäalueita n. 4400 ha, joista

  • Kasvullisia metsämaita n. 3700 ha, joista asemakaavoitettuja n. 400 ha
  • Peltoja n. 40 ha
  • Kitu-, joutomaita ja tiealueita n. 400 ha
  • Tontti- ja puistoalueita n. 250 ha

Metsätiloja hoidetaan 10-vuotisiin metsäsuunnitelmiin perustuen; tunnuslukuja suunnitelmakaudella vv. 2014-2023:

  • Metsien kasvu n. 16 000 m3/v
  • Hakkuut n. 12 000 m3/v
  • Tulot n. 400 000 €/v

Kunnan metsiä hoidetaan PEFC-sertifikaatin mukaisesti. Luontoarvot on kartoitettu uuden metsäsuunnitelman laatimisen yhteydessä vv. 2012-13. Metsäsuunnitelma on uusittu vuosille 2014-2023.

Peltoalueet ovat vuokrattuja maatalousyrittäjille.

Metsätilojen monikäyttöä:

Leirikeskus, ulkoilureitit, hiihtoladut, rantautumis- ja uimapaikat. Metsätiloille on kaavoitettu korkeatasoisia asuin- ja loma-asuntotontteja, joista ilmoitetaan kunnan tonttimyyntisivuilla.

Kunnan metsäasioissa yhteyshenkilönä tekninen johtaja Janne Martiskainen, puh. 040 104 2601

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »