Viemärilaitos

Liittyminen vesihuoltolaitokseen | Vesilaitos | Viemärilaitos | Taksat | Tilinpäätös 2015 | Tilastotiedot 2014 - 2015Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vastuuhenkilö:
Vs.kuntatekniikan päällikkö Meri Heiskanen
Puh. 0401042602

Häiriö- ja vahinkoilmoitukset
Vastaava työnjohtaja Kari Niiranen
Puh. 0401042607

Päivystävä kiinteistönhoitaja (työajan ulkopuolella)
Puh. 0401042777  

Jätevedenpuhdistamo ja pumppaamot, käyttö
Puhdistamonhoitaja Petri Möttönen, 0401042637

Kirkonkylän jätevedet ja osa Nunnanlahden jätevesistä käsitellään vuonna 1976 valmistuneessa Juuanjoen läheisyydessä sijaitsevassa yksilinjaisessa rinnakkaissaostuslaitoksessa. Laitosta on laajennettu ja saneerattu vuosina 1995, 2004 ja 2013.

Puhdistamolla jätevesi välpätään, kemikaloidaan, ilmastetaan rengaskanavassa ja selkeytetään. Fosfori saostetaan ferrosulfaatilla ja pH-arvoa säädetään kalkilla. Prosessia ohjataan tietokoneella. Puhdistusprosessin jälkeen vedet johdetaan Juuanjokeen.

Puhdistamon puhdistusteho on koko toiminnan ajan ollut lupamääräysten mukainen.

Ylijäämäliete ja kiinteistöiltä toimitettu sako- ja umpikaivoliete käsitellään lietteenkäsittelylaitoksella, jonka jälkeen kuivattu liete kompostoidaan viereisellä kentällä. Tukiaineena käytetään puunkuorta ja haketta. Kompostimulta käytetään lähinnä kunnan omaan viherrakentamiseen.

Verkoston pituus on noin 61 km, liittymiä n. 600 kpl ja niiden piirissä noin 2500 asukasta.

Liittyminen vesihuoltolaitokseen | Vesilaitos | Viemärilaitos | Taksat | Tilinpäätös 2015 | Tilastotiedot 2014 - 2015Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
P. 040 104 2000
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »

Etsitkö näitä?


Kartat

Matkailuinfo


Kirjasto