Kansainvälisyys

Murupolku

Juuan lukio kansainvälisyys

Kansainvälisyys ja hankkeet

Juuan lukiossa on kattava valikoima kieliä:

  • englanti (A1)

  • espanja

  • ruotsi (B1)

  • saksa (A2, B2 ja B3)

  • ranska

  • venäjä

  • kiina

  • japani

  • Kielivalikoimaa voi halutessaan laajentaa ISOVERSTAAN kurssitarjonnalla.

Kansainvälinen yhteistyö ja kontaktien luominen ulkomaisiin kouluihin ja opiskelijoihin on tärkeä osa lukion opetusta. Erasmus+ -hanketoiminta, ystävyyskoulutoiminta ja kansainväliset vierailut tuovat tärkeän lisän kielten opiskeluun ja tarjoavat kosketuspintaa toisiin kulttuureihin.

Erasmus+ -ryhmäläiset Islannissa

 

Kulttuuriperinnön kansainvälinen virtuaaliluokka-hanke

Juuan, Polvijärven ja Outokummun lukioiden saksan kielen opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja saksalaisen ystävyyskoulun opiskelijoihin internetin välityksellä

Vierailu Schöningeniin tehdään viikolla 40 ja vastaavasti saksalaiset opiskelijat tulevat vieraaksemme keväällä 2018.Tapaamisten ohjelmassa on tutustumista isäntämaan kulttuuriin, luontoon, elinkeinoihin ja koululaitokseen. Perhemajoituksessa opitaan kunkin maan elämänmuotoa ja tapoja. Tarkoituksena on kasvattaa Euroopan nuorisoa yhteistyöhön ja toistensa ymmärtämiseen sekä antaa syrjäseudunkin oppilaille mahdollisuus kansainvälisiin kontakteihin jo kouluaikana.

Leirikoulut ulkomaille

Osana Juuan lukion kansanvälisyyttä ovat lukion jo perinteeksi tulleet leirikoulut, joihin osallistuvat 2. vuosikurssin opiskelijat. Ensimmäiset leirikoulut pidettiin Suomessa, mutta vuodesta 1991 lähtien matkat on tehty muualle Eurooppaan.

Leirikouluun aikovat keräävät rahaa matkallensa etenkin hoitamalla lukion kahviota. Lisäksi rahaa saadaan mm. myyjäisistä ja eri tilaisuuksien kahvituksista.

Leirikoulumatkat tehdään yleensä toisen luokan keväällä, viimeisellä kouluviikolla, mutta esim. alppileirikoulu pidettiin talviloman aikaan. Leirikoulun  valvojana on  yksi tai useampi opettaja, mutta myös vanhempia on ollut matkoilla mukana.

Leirikoulut ovat olleet antoisia matkoja: sen lisäksi että itse matkalta on jäänyt paljon muistoja, on leirikoulu aina lisännyt vuosikurssin opiskelijoiden yhteishenkeä ja samalla lisännyt viihtyisyyttä koko lukiossa.

Saksan kielen opiskelijan Shchöningen-vaihdossa


 

Erasmus+ - Hankkeita

Erasmus+ -akkreditointi syksystä 2021 alkaen

Lukiolle on myönnetty OPH:n Erasmus+ -akkreditointi. Tämän johdosta lukiolla on käytettävissään jatkuva rahoitus kansainväliseen toimintaan, johon opiskelija voi halutessaan osallistua lukio-opintojen aikana. Akkreditointi vahvistaa lukion kansainvälistä toimintaa ulkomaisten tahojen kanssa, lisää kotikansainvälisyyttä sekä mahdollistaa osaltaan koti- ja ulkomaanvaihtoja ja opintomatkoja opiskelijoille lukioaikana.

 

Erasmus+ -hanke lukuvuosina 2017-2018 ja 2018-2019

Opiskelijat kartuttavt kieli- ja kultuuripääomaansa Espanjan ja Islannin reissuilla. Vastavuoroisesti kohdemaiden opiskelijoita majoitetaan heidän vieraillessaan Juukaan. Kielen ja kulttuurin lisäksi tutkitaan maasta- ja maahanmuuttoa ja sen taustoja eri maissa. Ikäihmiset ovat aktiivisina toimijoina hanketyössä.

 

 

Sisältöjulkaisija