Juuan lukio, oppikirjalista

Lukion oppikirjalista

Huom! Kaikista kirjoista uusin painos

Aine Vuosi Kurssi Kirjan nimi Kustantaja
AI 1 AI1 Särmä, Tehtäviä 1 (Haapala, Hellström ym.) Otava
AI 1 AI2 Särmä, Tehtäviä 2 Otava
AI 1 AI1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus Otava
         
AI 1 AI3 Särmä, Tehtäviä 3 Otava
AI 1 AI4 Särmä , Tehtäviä 4 Otava
AI 2 AI5 Särmä, Tehtäviä 5 +ÄLY-oppimisalusta Otava
AI 3 AI9 Särmä, Tehtäviä 9 + ÄLY-oppimisalusta Otava
AI 2 AI6 Särmä , Tehtäviä 6 + ÄLY-oppimisalusta Otava
AI 3 AI8 Särmä, Tehtäviä 8 + ÄLY-oppimisalusta Otava
         
BI 1 BI1 Happonen ym. BIOS1 Elämä ja evoluutio SanomaPro
BI 2 BI2 Happonen ym. BIOS2 Ekologia ja ympäristö SanomaPro
BI 2 BI3 Happonen ym. BIOS3 Solu ja perinnöllisyys SanomaPro
BI 3 BI4 Happonen ym. BIOS4 Ihmisen biologia SanomaPro
BI 2 BI5 Happonen ym. BIOS5 Biologian sovellukset SanomaPro
         
ENA 1-3 1-9 Silk ym., Grammar Rules! Otava
ENA 1 ENA1 Daffue-Karsten ym. On Track 1 SanomaPro
ENA 1 ENA2 Daffue-Karsten ym. On Track 2 SanomaPro
ENA 1 ENA3 Daffue-Karsten ym. On Track 3 SanomaPro
ENA 2 ENA4 Daffue-Karsten ym. On Track 4 SanomaPro
ENA 2 ENA5 Daffue-Karsten ym. On Track 5 SanomaPro
ENA 2 ENA6 Daffue-Karsten ym. On Track 6 SanomaPro
ENA 2 ENA7 Daffue-Karsten ym. On Track 7 SanomaPro
ENA 3 ENA8 Daffue-Karsten ym. On Track 8 SanomaPro
ENA 3 ENA10 Yo-kertaus englanti digikirja SanomaPro
         
ES 1 1-4 Acción! 1, Tekstikirja 1 ja harjoituskirja 1. SanomaPro
         
ET 1-3 ET1-5 Sovitaan erikseen.  
         
FI 1 FI1 Tabletkoulu: FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun www.tabletkoulu.fi
FI 1-3 FI2 Tabletkoulu:FI2 Etiikka  
FI 1-3 FI3 Tabletkoulu: FI3 Yhteiskuntafilosofia  
FI 2-3 FI4 Tabletkoulu: FI4 Tieto, tiede ja todellisuus  
              
FY 1 FY1 Lehto  ym, Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä SanomaPro
FYA 1 FY2 Lehto ym., Fysiikka 2, Lämpö  SanomaPro
FYA 1 FY3 Lehto ym., Fysiikka 3, Sähkö SanomaPro
FYA 2 FY4 Lehto ym., Fysiikka 4, Voima ja liike SanomaPro
FYA 2 FY5 Lehto ym., Fysiikka 5, Jaksollinen liike ja aallot SanomaPro
FYA 2/3 FY6 Lehto ym., Fysiikka 6, Sähkömagnetismi SanomaPro
FYA 3 FY7 Lehto ym., Fysiikka 7, Aine ja säteily SanomaPro
FYA 3 FY8 Fysiikan YO-tehtävät ratkaisuineen (uusin ilm. marrask. ) MFKA
         
GE 1 GE1 Brander ym. Manner GE1 Maailma muutoksessa Otava
GE 2 GE2 Brander ym. Manner GE2 Sininen planeetta Otava
GE 2 GE3 Brander ym. Manner GE3 Yhteinen maailma Otava
GE 3 GE4 Brander ym. Manner GE4 Geomedia Otava
         
HI 1 HI1 Kaikkien aikojen historia 1, Aalto, Aromaa ym.
Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
Edita
HI 2 HI2

Kaikkien aikojen historia 2, Aalto, Aromaa ym.
Kansainväliset suhteet

Edita
HI 2-3 HI3 Kaikkien aikojen historia 3, Aalto, Aromaa ym.
Itsenäisen Suomen historia
Edita
HI 1-3 HI4 Kaikkien aikojen historia 4, Aalto, Aromaa ym 
Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
Edita
HI 3          HI5 Kaikkien aikojen historia 5, Aalto, Aromaa ym.
Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
Edita
HI      3         HI6 Kaikkien aikojen historia 6, Aalto, Aromaa ym.
Maailman kulttuurit kohtaavat
Edita
         
YH 1-2 YH1 Forum1 Suomalainen yhteiskunta, Hänninen, Liuskari, Suonio,  Otava
YH 2 YH2 Forum 2 Taloustieto, Kohi, Liuskari, Päivärinta, Vihervä Otava
YH 2 YH3 Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, Kohi, Liuskari, Päivärinta, Vihervä Otava
YH 2-3 YH4 Jokaisen oikeustieto, Kivelä-Nordell SanomaPro
         
KE 1 KE1 Lehtiniemi &Turpeenoja,  Mooli 1 Otava
KE 2 KE2 Lehtiniemi &Turpeenoja,  Mooli 2 Otava
KE 2 KE3 Lehtiniemi &Turpeenoja,  Mooli 3 Otava
KE 3 KE4 Lehtiniemi &Turpeenoja,  Mooli 4 Otava
KE   3 KE5 Lehtiniemi &Turpeenoja,  Mooli 5 Otava
         
MAA 1 MAY1 Ekonen, ym. Yhteinen tekijä Sanomapro
MAA 1 MAA2 Tekijä pitkä matematiikka 2 Sanomapro
MAA 1 MAA3 Tekijä pitkä matematiikka 3 Sanomapro
MAA 1 MAA4 Tekijä pitkä matematiikka 4 Sanomapro
MAA 1/2 MAA11 Tekijä pitkä matematiikka 11 Sanomapro
MAA 1 MAA5 Tekijä pitkä matematiikka 5 Sanomapro
MAA 2 MAA6 Tekijä pitkä matematiikka 6 Sanomapro
MAA 2 MAA7 Tekijä pitkä matematiikka 7 Sanomapro
MAA 2 MAA8 Tekijä pitkä matematiikka 8 Sanomapro
MAA 2 MAA12 Tekijä pitkä matematiikka 12 Sanomapro
MAA 3 MAA9 Tekijä pitkä matematiikka 9 Otava
MAA 3 MAA10 Tekijä pitkä matematiikka 10  
MAA 3 MAA14 Oppimateriaali avoin, ylioppilastehtävät  
MAA 3 MAA13 Tekijä pitkä matematiikka 13  
         
MAA/MAB 1.-3.   MAOL, Matematiikka-fysiikka-kemia-taulukot  (Uusin painos) Otava
MAB 1 MAY1 Hassinen ym, yhteinen tekijä, Sanoma Pro Sanoma Pro
MAB 1 MAB2 Hassinen ym., Tekijä Lyhyt matem. 2,
Lausekkeet ja yhtälöt (kirja tai digilis.)
Sanoma Pro
MAB 1 MAB3 Hassinen ym., Tekijä Lyhyt matematiikka 3,
Geometria,(kirja tai digilis.)
Sanoma Pro
MAB 2 MAB4 Hassinen ym., Tekijä Lyhyt matem. 4,
Matemaattisia malleja (kirja tai digilis.)
Sanoma Pro
MAB 2 MAB5 Hassinen ym., Tekijä Lyhyt matem. 5,
tilastot ja todennäköisyys (kirja tai digilis.)
Sanoma Pro
MAB 3 MAB6 Hassinen ym, Tekijä lyhyt matem. 6,
Talousmatematiikka(kirja tai digilis.)
Sanoma Pro
MAB 2 MAB7 Hassinen ym, Tekijä lyhyt matem. 7,
Matemaattinen analyysi(kirja tai digilis.)
Sanoma Pro
MAB 3 MAB8 Hassinen ym, Tekijä lyhyt matem.
Tilastot ja todennäköisyys 2. (kirja tai digilis.)
Sanoma Pro
         
OP 1.-3. OP1-2 Hiekkataipale, Kattelus  ym. Lukio-suunta, kurssit 1-2 SanomaPro
         
PS 1 PS1 Tabletkoulu : PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen www.tabletkoulu.fi
PS 2-3 PS2 Sovitaan erikseen  
PS 1-3 PS3 Tabletkoulu: PS3 Tietoa käsittelevä ihminen www.tabletkoulu.fi
PS 2-3 PS4 Tabletkoulu: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys www.tabletkoulu.fi
PS 2-3 PS5 Aarnio ym: Skeema 5. Edita
PS 1-3 PS6 Sovitaan erikseen  
         
RA 1.-3. 1-3 J’aime 1, J’aime 2 Otava
         
RUB 1 RUB1  Blom ym. Fokus 1 Otava
RUB 1 RUB2 Blom ym. Fokus 2 Otava
RUB 2 RUB3,4,5,6 Blom ym. Fokus 3, 4, 5, 6 Otava
RUB 3 RUB7, 8 Blom ym. Fokus 7, 8 Otava
RUB 3 RUB9 Yo-kertaus ruotsi SanomaPro
         
SAB 1 SAB1-3 Bär ym. Magazin.de 1,2,3 Otava
SAB 2 SAB4-6 Bär ym. Magazin.de 4,5,6 Otava
SAB 3 SAB7, 8 Bär ym. Magazin.de 7,8 Otava
         
TE 1 TE1 Reinikkala ym. Terve 1 Terveyden perusteet SanomaPro
TE 2 TE2 Reinikkala ym. Terve 2 Ihminen, ympäristö ja terveys Atena
TE 2 TE3 Antikainen ym. Terve 3 Terveyttä tutkimassa Atena
TE 3 TE abi Reinikkala ym Terve! 4 Abipaketti Otava
         
UE 1 UE1 Tabletkoulu:  UE1 Uskonto ilmiönä - kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä www.tabletkoulu.fi
UE 2-3 UE2 Tabletkoulu: Maailmanlaajuinen kristinusko www.tabletkoulu.fi
UE 2-3 UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä www.tablekoulu.fi
UE 2-3 UE4 Sovitaan erikseen  
UE 2-3 UE5 Sovitaan erikseen  
UE 2-3 UE6 Sovitaan erikseen  
         
UO 1.-3. UO1/UO2 Sovitaan erikseen  
         
VEB2 1 1-3 Marjatta Alestalo  Kafe Piter 1 Fin Lectura
VEB2 2 4-6 Marjatta Alestalo Kafe Piter 2 Fin Lectura
VEB2 3 7-8 Marjatta Alestalo Kafe Piter 3 Fin Lectura

Sisältöjulkaisija