historia lukio

Murupolku

Juuan lukio historia

Lukion Historia

 

Valtioneuvosto oikeutti 17.5.1967 Juuan kunnan perustamaan 3-luokkaisen yhteislukion. Koulun toiminta alkoi syksyllä 1967 Osuuskassan entisessä toimitalossa ja Seurantalon nimismiehen entisessä kansliassa. Lukion ensimmäiset opettajat saatiin keskikoulun opettajista, ainoastaan rehtori oli päätoiminen. Oppilaita kouluun ilmoittautui 40.

Juuan kunnan siirryttyä 1.8.1973 peruskoulujärjestelmään lakkasi kunnan ylläpitämä yksityinen Juuan yhteislukio ja syntyi kunnan koululaitokseen kuuluva Juuan lukio. Nyt oli mahdollista myös lukion ja peruskoulun yläasteen yhteisten virkojen perustaminen. Juuan lukion täysi-ikäisyyttä merkitsi, kun opetusministeriö myönsi 16.2. 1976 Juuan lukiolle jatkuvan valtionapuoikeuden ja kouluhallitus puolestaan 1.3.1976 jatkuvan todistuksenanto-oikeuden.

 

 

Syksystä 1970 lähtien Juuan lukio toimi Särkkälän vanhassa kansakoulussa ja parakkirakennuksessa. Oman koulutalon rakentaminen ei näyttänyt olevan mahdollista, koska ikäluokkien pienentyessä lukiolle uskottiin löytyvän runsaasti tilaa koulukeskuksesta. Tilapäiseksi tarkoitettu toiminta Särkänmäellä venyi varsin pitkäksi. Vasta lukion 20-vuotisjuhlien lähestyessä alettiin rakentaa omia tiloja, joiden peruskivi muurattiin 27.5.1987.

Lukio-liikunta-kulttuuritalo valmistui keväällä 1988 ja muutto uusiin tiloihin tehtiin touko-kesäkuussa. Syksyllä 1988 aloitettiin koulutyö kodikkaissa uusissa tiloissa, joita varten luotiin aivan uudet järjestyssäännöt. Vakavana pyrkimyksenä oli säilyttää uudet tilat mahdollisimman siisteinä tuleville ikäluokille - tätä osoittaa myös koulussa yhä käytössä oleva sisäkenkäpakko.

Koulun kieliohjelma on vuosien kuluessa kokenut muutoksia. Lukion aloittaessa toimintansa ensimmäisenä vieraana kielenä oli vaihtoehtoisesti joko englanti tai saksa. Toisena vieraana kielenä oli joko saksa tai englanti ja kolmantena vieraana kielenä oli ranska.  70-luvun puolivälissä pitkä saksa jäi pois ja ranska vaihtui venäjän kieleen. Uudet opetussuunnitelmat ja KIMMOKE-projekti ovat tuoneet monipuolisuutta lukion kieliohjelmaan.

 

 

Jaksoluvulla on Juuan lukiossa pitkät perinteet. Vuonna 1975 lukuvuosi jaettiin ensimmäisen kerran kuuteen jaksoon; jokaisen jakson pituus oli kuusi viikkoa. Jo tässä mallissa aineet keskitettiin, vain harjoitusaineet jätettiin keskittämättä. Kun Suomen lukioissa  1982 siirryttiin kurssimuotoiseen lukusuunnitelmaan ja jaksolukuun, muutos Juuan lukiossa ei ollut suuri. Myös luokattomuuteen siirtyminen 1.8.1995 tapahtui helposti.

Lukion naistoimikunta on toiminut Juuassa lähes yhtä kauan kuin lukiokin. Lukion naistoimikunnalla on ollut merkittävä vaikutus lukion viihtyisyyteen. Naistoimikunta on lahjoittanut lukiolle musiikkivälineitä, kuultokudoksia, viherkasveja, tyynyjä, liinoja ym.. Toimikunta on tukenut myös leirikouluja sekä jakanut opiskelijoille stipendejä.