Luontokohteet

 

Mataran suunnassa olevat

Erämaakirkko

Juuan evankelisluterilaisen seurakunnan erämaakirkko puisine penkkeineen sijaitsee Kuohusuot-nimisen suoalueen reunamilla, Lehmisuon vieressä. Kirkossa järjestetään tilaisuuksia muutaman kerran vuodessa. Alueelta löytyy myös laavu, nuotiopaikka ja wc.

Reitin vaikeusaste: helppo.

Näin sinne pääsee: Juuan kirkonkylän liikenneympyrästä ajetaan 9,7 kilometriä Juankoskelle vievää tietä, minkä jälkeen käännytään opasteviitalla merkitystä risteyksestä oikealle. Tätä tietä ajetaan 2,2 kilometriä, kunnes tullaan vasemmalla puolen tietä sijaitsevalle parkkipaikalle. Polku erämaakirkolle alkaa parkkipaikalta. Suon ylitse johtavat kauniit pitkospuut: erämaakirkolle on matkaa noin 0,6 kilometriä.

lähestymiskartta

 

Kuohusuot

Luonnonkaunis Kuohusuot-suoalue lampineen ja hetteikköineen on noin 2,5 kilometriä pitkä ojittamaton suo, jonka ympäri kulkee patikkapolku. Kuohunkierto-polulla on pituutta noin viisi kilometriä.

Reitin vaikeusaste: helppo.

Näin sinne pääsee: Juuan kirkonkylän liikenneympyrästä ajetaan noin 10,8 kilometriä Juankoskelle vievää tietä, minkä jälkeen käännytään oikealle Panjantielle. Sitä myöten jatketaan noin 2,9 kilometriä, kunnes tullaan levikkeelle, jonne voi jättää auton. Sinisellä maalilla puihin merkattu polku alkaa levikkeen läheisyydestä tien reunasta.

Kartta

lähestymiskartta

 

Iso-Karhun erästely- ja luontoalue

Iso-Karhun erästely- ja luontoalue sijaitsee 15 kilometriä Juuan kirkonkylältä Juankoskelle päin, Maaselän harjualueella.

Alue on saanut nimensä Iso-Karhu-järveltä, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet niin perhokalastukseen kuin onkimiseen. Luontaisen kalakannan lisäksi järveen on istutettu taimenia ja kirjolohia.

Iso-Karhu-järven ympäri voi patikoida luontopolkua myöten. Retkeilijöille ja erästelijöille on tarjolla myös yöpymismökkejä, sauna, kota, laavu ja veneitä.

Kalastuslupia myyvät:

- Sportia / Sport-Kone Halonen, puh. 050 593 4933

- Juuan ABC, puh. 010 763 7642

Näin sinne pääsee:

Juuan kirkonkylältä ajetaan Juankoskelle päin tietä 508 noin 5 kilometriä, minkä jälkeen käännytään oikealle Maaseläntielle. Risteyksessä on Iso-Karhun opastekyltti. Maaseläntietä ajetaan noin 10 kilometriä, kunnes saavutaan perille Iso-Karhun alueelle. 

Lisätietoja:

Martti Nykyri, Leskeläntie 49, 83900 Juuka
puh. 050 358 2080

www.isokarhu.net

lähestymiskartta

 

Juukaharju

Kaunista harjumaisemaa, soita ja vanhaa metsää kelopuineen pääsee ihailemaan Juuan omalla harjureitillä. Seitsemän kilometrin mittaisesta polusta kuljetaan nelisen kilometriä harjun päällä. Juukaharjun polku päättyy Mataraan Panjantien läheisyyteen, Tammituvan nuotiopaikalle, jota voi myös käyttää edestakaisen reitin toisena aloituspisteenä. Juukaharjun polku ylittää Panjantien 8 kilometrin kohdalla. Tien varressa on puinen Juukaharju-viitta polun merkkinä.

Reitin vaikeusaste: keskivaikea.

Näin sinne pääsee: Aja kirkonkylältä tietä 508 Mataran suuntaan noin viisi kilometriä. Sen jälkeen käänny oikealle Maaseläntielle, risteyksessä on Iso-Karhun luonto- ja erästelyalueen opastekyltti ja Juukaharju-opasteviitta. Aja Maaseläntietä (loppumatka Iso-Karhun tietä) 9 kilometriä Iso-Karhun kylttejä seuraten. Harjulle vievä polku alkaa tien oikealta puolelta, autojen kääntöpaikalta, joka on merkitty puisella Juukaharju-opasteviitalla.

Juukaharjulle pääsee myös Panjantien puolelta: Aja Viitanimentietä reilu 10 km ja käänny oikealle Panjantielle. Aja Panjantietä noin 7,9 km, tien oikealla puolella on viitta Juukaharju. Auton voi jättää oikella olevalle vanhalle soranottoalueelle. 

Kartta

lähestymiskartta

 

Keihäsjoen luonnonsuojelualue

Juuan vanhojen metsien suojelukohteista suurin, Keihäsjoki, on harjumaista maastoa kumpuineen ja soisine suppineen. Seudulla on useita lampia ja sen pohjoisosaa halkoo joki. Puusto on kuusi- ja mäntyvaltaista, paikoin sekapuuna on haapaa. Keihäsjoella on puiden uittamisen lisäksi huuhdottu kultaa 1950-60-luvuilla.
Keihäsjoen luonnonsuojelualue on merkitty puihin valkealla maalilla.

Keihäsjoella on noin viiden kilometrin mittainen merkkaamaton retkeilypolku, jota pitkin pääsee Petäisen Vuokrakämpälle.
Yöpyminen on mahdollista autiotuvassa, joka sijaitsee Ala-Ruokosen eteläpäästä laskevan Keihäsjoen rannalla. Tupa on rakennettu vuonna 1982, ja se sijaitsee entisen patovahdin kämpän paikalla. Tuvan pihapiirissä on kuivakäymälä ja tulentekopaikka, mutta ei jätehuoltoa eikä vesipistettä.

Reitin vaikeusaste: keskivaikea.              

Näin sinne pääsee: Juuan kirkonkylän liikenneympyrästä ajetaan noin 10,4 kilometriä Juankoskelle vievää tietä, minkä jälkeen käännytään oikealle Panjantielle. Sitä myöten jatketaan noin 7,8 kilometriä, kunnes tullaan Keihäsjoen opastekylttien kohdalle luontopolun alkupisteeseen. Polku lähtee tieltä vasemmalle. Autiotuvalle on opastekylttien luota matkaa alle puoli kilometriä. Noin viidenkymmenen metrin jälkeen tuvalle vievä polku haarautuu alaspäin vasemmalle pääpolulta - Vuokrakämppä on toisella puolen jokea. Vuokrakämpältä kannattaa tulla pois polkua pitkin, lenkkinä sitä ei pysty kiertämään.

 

 

Tamminiemen kota

Hirsinen, vuonna 2013 rakennettu kota kohoaa kauniin Vaikonjärven rannalla. Vaikon kalaveden osakaskunnan hallinnoima kota on avoin kaikille käyttäjille, mutta polttopuiden ja muiden juoksevien kulujen kattamiseksi kodan käyttäjien toivotaan jättävän vapaaehtoisen käyttömaksun kodassa sijaitsevaan lippaaseen.

Tamminiemen kodalta voi lähteä melomaan Vaikkojoelle, ja kodan pihapiirissä sijaitsee uimaranta laitureineen. Vierailijoiden vapaassa käytössä on soutuvene ja beach volley -kenttä. Kotaan mahtuu noin 30 hengen ryhmä, ja sitä voi myös varata tilaisuuksien järjestämiseen, tiedustelut Markku Haloselta numerosta 045 186 3689.

Näin sinne pääsee: Juuan kirkonkylältä ajetaan tietä 508 noin 19 kilometriä, minkä jälkeen käännytään oikealle Vaikontielle (numero 5702). Tamminiemeen on matkaa noin 2,5 kilometriä. Kartalla.

 

Riistapolku

Luontoon pääsee retkeilemään myös aivan Juuan kirkonkylän läheisyydessä. Vajaan neljän kilometrin mittainen riistapolku esittelee perinteisiä metsästystapoja ja entisaikojen pyyntivälineitä. Noin kahden kilometrin pituiselta reitiltä taas löytyy häkkipyydyksiä. Alueella on nuotiopaikka, laavu ja aitta. Helppokulkuinen reitti soveltuu erinomaisesti myös lapsille ja liikuntarajoitteisille.

Reitin vaikeusaste: helppo.

Näin sinne pääsee: Kirkonkylän liikenneympyrästä ajetaan 4 kilometriä tietä 508, jonka jälkeen käännytään oikealle ampumaradalle vievälle tielle (Viitaniementie 422). Risteyksessä on opasteviitta. Polun aloituspiste on opastettu puisella kyltillä, joka sijaitsee melkein heti portin jälkeen vasemmalla.

 

Polvelan suunnassa olevat

Valkealammen suojelualue, Polvela

Polvelan suojeltuun luontokokonaisuuteen kuuluva Valkealammen luonnonsuojelualue sijaitsee Tahkovaarantien varrella, joten retkeen voi halutessaan yhdistää myös Tahkovaaralla ja Pirunkirnulla käynnin.

Valkealammen luonnonsuojelualue tunnetaan erityisesti lehdoistaan ja soistaan, joista osa on ojittamattomia.

Valkealampi on vaateliasta kasvillisuutta säilyttävä luonnonsuojelualue: siellä kasvaa esimerkiksi harvinaisia tikankontteja. Alueen erikoisuus on myös lammessa sijaitseva Kuppisaari, jonka kallioissa on pyöreitä, kupinmuotoisia painanteita.

Alueella ei ole palvelurakenteita kuten patikkapolkuja tai nuotiopaikkoja.

Näin sinne pääsee: Juuan kirkonkylän liikenneympyrästä ajetaan Kaaville johtavaa tietä noin 10,4 kilometriä, minkä jälkeen käännytään oikealle Tahkovaarantielle. Sitä pitkin ajetaan 2,3 kilometriä ja sitten käännytään oikealle Hanhilammen kohdalta (Google Maps). Kuudensadan metrin jälkeen saavutaan opastekyltin kohdalle. Siinä kerrotaan alueesta ja sen kasveista. Kyltin jälkeen on vasemmalla puolella lehtosuota erikoisine kasveineen. Notkelma johtaa edelleen Valkeislammelle ja Kuppisaareen.

 

Tahkovaara ja Pirunkirnu

Komea Tahkovaara ympäristöineen on vanhan metsän aluetta, jolla sijaitsee myös rotkomuodostelma Pirunkirnu.

Kalliojyrkänteen ympäristö on paikoitellen rosoista ja vaikeakulkuista. Itse rotko on runsaan kasvillisuuden peittämää. Tahkovaaran alueella on erityisen hienot maisemat talviaikaan, kun tykkylumi peittää puut.

Reitin vaikeusaste: keskivaikea, paikoitellen vaikea.

Näin sinne pääsee: Juuan liikenneympyrästä ajetaan tietä numero 506 noin 10 kilometriä. Noin kilometri Polvelan kylän jälkeen käännytään oikealle Tahkovaarantielle ja ajetaan noin neljä kilometriä, kunnes saavutaan polun alkupisteeseen. Pirunkirnulle on noin kilometrin kävelymatka.

 

Myllykosken laavu

Vaikkojoen varrella sijaitsee helposti saavutettava retkeilykohde Myllykosken laavu, joka soveltuu niin kalastajien kuin perheiden tai kaveriporukoiden virkistyskäyttöön. Pakkaa mukaan retkieväät, paista nuotiolla makkarat ja kokeile kalaonneasi kosken kuohuissa.

Koordinaatit: 63.114685  28.839533

Näin pääset laavulle: Aja Luikonlahdentietä n. 28 km. Käänny oikealle Kotalammintielle ja aja noin 10 km ja laavu on tien vasemmalla puolella.
(Kotalammintie 1029)

 

Koppalon luontopolku

Petrovaaran Pitkävaarassa sijaitsevan Koppalon suojelualueen halki kulkee noin 3,3 kilometrin pituinen Koppalon aarniometsän luontopolku. Se alkaa Koppalojärventien varresta ja päättyy Lietukan lounaispuolella olevan metsäautotien kääntöpaikalle. Monet tuntevat polun myös muurahaisenpolkuna. Lue Retkipaikasta tarina muurahaisenpolusta.

Luontopolku on merkitty puiden runkoihin maalatuilla punaisilla maalitäplillä. Polun varrella on silta, pitkospuita, nuotiopaikka ja laavu.

Reittiä kulkiessaan pääsee tutustumaan kulotusalueeseen, louhikkoon, lampiin, soihin, vanhaan metsään ja Pitkävaaran laelta avautuvaan näkymään. Osuupa matkan varrelle myös vanhoja pontikankeittolaitteita.

Halutessaan retkeilijä voi palata takaisin lähtöpisteeseen samaa reittiä tai metsäteitä pitkin, jolloin muodostuu yhteensä seitsemän kilometrin pituinen lenkki. Polun voi kulkea toisinkin päin lähtien liikkeelle metsäautotien kääntöpaikalta.

Reitin vaikeusaste: Luontopolku on pääosin helppokulkuinen, mutta paikoitellen hyvin kapea ja kivinen, joten se ei sovellu huonojalkaisille.

Näin sinne pääsee: Juuan kirkonkylältä ajetaan Kaavin suuntaan tietä numero 506 noin 16 kilometriä, minkä jälkeen käännytään oikealle Koppalanjärventielle (GoogleMaps). Matkaa Koppalon luontopolun parkkipaikalle ja opasteelle on  hieman yli kaksi kilometriä. Polun varressa sijatsee laavu, noin 200 metrin päässä polun lähtöpisteestä.

 

Hiiden hajurako

Hiiden hajuraoksi kutsuttu luolasto kalliohalkeamineen löytyy Juuasta Huuhkajavaaralta Halivaaran kylästä. Hajurako on puolisen metriä leveä ja 6-7 metrin korkuinen pysytysuora kalliohalkeama, jonka kerrotaan saaneeen nimensä siitä, että Huuhkajanvaaran louhikoissa piileskelleet metsäkaartilaiset olisivat käyttäneet sitä tarpeidentekopaikkanaan. 

Reitin vaikeusaste: keskivaikea.

Näin sinne pääsee:
Ota yhteyttä Matti Kainulainen puh. 040 051 6752 tai Esa Hamunen puh. 050 020 1036

 

 

Vaikkojoki

Juuan puolelta Vaikkojärvestä alkava, melontamatkaltaan lähes 90 kilometriä pitkä vesireitti, joka päättyy Kaavin puolelle Kärenjärveen. Reitillä on nelisenkymmentä koskea ja virtapaikkaa. Reitin varrelta löytyy sopivia osuuksia niin aloittelijoille kuin kokeneemmille melojille. Peratut kosket on saatettu lähelle luonnontilaa, ja koskiin on istutettu arvokalaa.

Taimen ja harjus lisääntyvät luontaisesti monissa Vaikkojoen koskissa. Taimenen elinkiertoa on edistetty poikasalueiden kunnostuksella ja kutusoran levityksellä koskien niskoille. Viime vuosina on istutettu runsaasti eri-ikäisiä taimenenpoikasia. Kesäisin istutetaan säännöllisesti kirjolohta sekä syksyisin kutuvalmiita emotaimenia.

Lupa-alue alkaa Juuasta Metsävaikon yläpuolelta ja päättyy Kaaville Sivinvirran alle. Reitin järvet kuuluvat lupaan lukuunottamatta Kajoonjärveä ja Rakkinelampea. Kajoonkoski on rauhoitettu.

Sallittuja kalastusvälineitä ovat perho ja uistin. Virta-alueilla ei mato- ja tahnasyöttejä. Poikasalueilla suositellaan käytettäväksi yksihaaraisia koukkuja.

Kalastuslupia myy:

 • Sportia / Sport-Kone Halonen Oy, puh. 050 593 4933.
 • ABC, puh. 010 763 7642.

Linkit: 

 

Nurmeksen suunnassa olevat

Vuokonjärven lintutorni

Vuokonjärven eteläpäässä on Juuan lintuharrastajien rakentama lintutorni.

Lintutornille on opasteet Vuokontieltä, n. 6,5 km Vihtasuon risteyksestä, risteys on vasemmalle. Reitin alku on sijoitettu Vuokonjärven laskun näköalapaikalle ja lintutornille johtavan polun varrelle on rakennettu pysyvä pönttö- ja ruokintalaitenäyttely, jossa on esillä n. 20 erilaista pönttötyyppiä esittelytauluineen.

Vuokonjärvi kuuluu suurelta osaltaan valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Vuonna 1999 tehdyssä selvityksessä tavattiin kaikkiaan 50 pesivää lajia.

Kuvakooste lintutornin rakentamisesta

 

 

Vuokonjoki ja kallioleikkaus

Tutustu Vuokonjokeen ja Vuokonjärven laskuissa kaivettuun kalliokanjoniin Vuokontien varrella. Koskenkorvan vanhan talon kohdalla joen ylittää 1930-luvulla luonnonkivistä rakennettu, museoitu kaariholvisilta.

Osoite: Vuokontie 698.

Koordinaatit: 63.368423 / 29.152091

 

Härkilouhi

Vuokonjärven Ruottilansaaressa kohoaa karun kaunis Härkilouhi-kalliomuodostelma. Sitä voi ihailla vanhan Vuokontien varrelta Vuokonjärven kesäteatterin läheisyydestä, osoite Vuokontie 1035. Ruottilansaareen pääsee halutessaan myös autolla Länsi-Vuokosta Valtatie 6:lta.

 

Porttilouhi

Porttilouhi on 700 metriä pitkä kanjoni, joka sijaitsee UKK-reitin varrella Pohjois-Vuokossa, lähellä Nurmeksen rajaa.

Kanjonissa on kivenjärkäleen muodostama portti, jonka mukaan koko paikka on nimetty. Paikalliset tietäjät käyttivät aikoinaan menoissaan Porttilouhea ja etenkin sen toiseen maailmaan johtavaa porttia.

Patikkapolku vie kallion laella sijaitsevalle nuotiopaikalle, mutta polttopuita ei täydennetä. Pienempi polku johtaa nuotiopaikalta alas rotkoon.

Louhen pohjalla, pystysuorien jyrkänteiden suojassa, kulkee Porttipuro, josta vaeltajat voivat ottaa keittovettä (vesi kelpaa juotavaksi vain keitettynä).

Reitin vaikeusaste: keskivaikea.

Näin sinne pääsee: Porttilouhi

Juuan ABC:ltä käännytään Nurmeksen suuntaan, jota ajetaan hieman vajaa 19 kilometriä, jonka jälkeen käännytään vasemmalle Tervavaarantielle. Tervavaarantietä ajetaan noin 8 kilometriä, jonka jälkeen käännytään oikealle metsätielle. Risteyksessä on opaste Porttilouhi. Sitä tietä ajetaan noin kilometri, jonka jälkeen vasemmalle puolelle tulee autiotalon näköinen talo, ja sen pihaan voi jättää auton. UKK-reitti Porttilouheen alkaa sieltä. UKK-reitti on noin 1,5 kilometriä pitkä.

Toinen reitti: Kun käännytään Tervavaarantielle, sitä ajetaan noin 5,6 kilometriä, jonka jälkeen käännytään oikealle. Tässäkin kohtaa on opastekyltti Tervavaarantien varressa. Sitä tietä ajetaan niin pitkään, että näkyy UKK-reitti opasteet tien varressa. Auton voi jättää tien varteen. Polun pituus Porttilouheen on noin kaksi kilometriä.

 

Kaajanlammen lintutorni

Lintubongareita ilahduttaa Kannaksenkylän Kaajanlammelta löytyvä matalahko lintutorni, josta voi seurata lammella vierailevien lintujen elämää. Kaajanlampi on syntynyt Pielisen lahdesta, kun lammen poikki rakennettiin pengertie.

Näin sinne pääsee: Käänny valtatie 6:lta oikealle, Paalasmaantielle, ja aja noin 2,5 kilometriä, kunnes tulet vasemmalle kääntyvän Lamminkyläntien risteykseen. Jatka Lamminkyläntietä myöten 1,7 kilometriä ja käänny sitten oikealle Salmelantielle. Noin 600 metrin jälkeen jätä auto tien varteen ja kävele tornille opasteviittoja seuraten. 

 

Paalasmaan näkötorni ja retkeilyreitti

Kapua Paalasmaan puisen näkötornin huipulle ihailemaan huikeaa sisävesimaisemaa, jossa Pielistä täplittävät lukuisat saaret. Paalasmaa on Suomen sisävesien korkein saari, ja Sydänvaaran näkötornista avautuvatkin hienot näkymät ympäröivään vesistöön. Jo näkötornille matkanteko lossikyyteineen ja pengerteineen on elämys, jota ei kannata jättää väliin.

Näkötornille pääsee Paalasmaan leirintäalueelta myös retkeilyreittiä myöten joko patikoiden tai maastopyörällä ajellen. Pyydä leirintäalueelta mukaasi kartta ja kulje ensin pohjoiseen Nevalanpääntielle, jonka varrelta löytyy opastekyltti näkötornille johtavalle polulle. Reitin pituus on 1,7 kilometriä.

Näin sinne pääsee: käänny Paalasmaan saarella entisen kyläkaupan kohdalta vasemmalle, Saarenpääntielle, ja seuraa opasteviittoja näkötornille.

 

Joensuun suunnassa olevat

Korkeavaara

Nunnanlahdessa on ennallistettu 3,5 kilometrin pätkä vanhaa UKK-reittiä. Polku kulkee osan matkaa alkuperäisellä reitillä rannan tuntumassa ja osan taas uudella reitillä.

Polun puolivälissä noustaan Korkeavaaralle, jolta avautuu hieno näkymä ympäröivään metsämaisemaan ja Pieliselle. Korkeavaaralta löytyy laavu, ja koko reitti on viitoitettu puisin UKK-kyltein.

Reitin vaikeusaste: helppo.

Näin sinne pääsee: Patikkapolun virallisia lähtöpaikkoja ovat Nunnanlahden koulu ja kyläkauppa.
Helpoten Korkeavaaralle pääsee Nunnanlahdentielta. Polku lähtee vastakkaiseen suuntaan kuin Nurmelantie (Nunnanlahdentie 741). UKK-reitti ylittää myös Kokkolahdentien.
 

 

Valkealammen kierros, Kopravaara

Kopravaaran kauniissa maisemissa voi kiertää Valkealammen ympäri noin 5 kilometriä pitkän lenkin. Reitillä kuljetaan vaihtelevassa maastossa välillä metsäpolkua ja välillä pientä hiekkatietä myöten. Matkalla on jokia, siltoja, koivikkoa, kangasmetsää ja järvimaisemaa. Reitin varrella, järven pohjoispäässä, on myös nuotiopaikka.

Reitin vaikeusaste: keskivaikea.

Näin sinne pääsee: Reitti alkaa Kopravaarassa sijaitsevan Koli Freetimen lähistöltä, osoite Kopravaarantie 27.

 

Napakallio

Napakallion laelle pääsee patikoimalla reilut kolme kilometriä Koli Freetimen pihapiiristä lähtevää polkua myöten. Kun on kulkenut menomatkan leveää ja tasaista polkua ylämäkeen, voikin levähtää kallion laella sijaitsevalla nuotiopaikalla ja laavulla. Joka suuntaan levittäytyvät hulppeat näköalat palkitsevat patikoinnin, ja paluumatka sujuu mukavasti alamäkeen astellen.

Napakalliolta voi halutessaan jatkaa matkaa myös Kolin suuntaan Ursan kodalle (matkaa 8 km Koli Freetimesta) tai aina Loma-Kolille saakka.

Reitin vaikeusaste: helppo.

Näin sinne pääsee: Reitti alkaa Kopravaarassa sijaitsevan Koli Freetimen pihapiiristä, osoite Kopravaarantie 27.

 

Kolin luonto

Koli on luontokohteena vailla vertaa. Kolin maisema, 2 000 miljoonaa vuotta sitten syntynyt kallioperä aallonmerkkikuvioineen, tykkylumi, elvytetty kaskikulttuuri, rehevä kasvillisuus, suot ja ahot, runsas linnusto ja eräät uhanalaiset eläimet – kaikki samassa paikassa.

www.koli.fi

 

Hiihtoladut

Kopravaarassa Koli Freetimelta lähtee Loma-Kolille valaistu hiihtolatu/ulkoilureitti, jonka edestakainen pituus on 48 km.

Koli Freetimelta lähtee hiihtolatu myös Ahmovaaraan ja takaisin. Ladun edestakainen pituus on noin 20 km. Ennen Ahmovaaraa on uusi kota, joka poikkeaa reitiltä pari kilometriä. Kodalle vie kuitenkin hiihtolatu. Reitin voi tehdä myös lyhyempänä rengasreittinä, jolloin sen pituudeksi tulee noin 11 km. Tuolloin kota ei ole matkan varrella.

Eripituisia latuja löytyy kirkonkylästä ja sen välittömästä läheisyydestä sekä sivukyliltä.

Valaistuja latuja löytyy seuraavasti:

 • Taivaanpankolla 5 km
 • Kokkokalliolla 2,2 km
 • Kopravaara 24 km
 • Ahmovaarassa 2,2 km
 • Kajoossa 1,6 km
 • Nunnanlahdessa 1,5 km
 • Tuopanjoella 1 km
 •  

  Juuan kunta

  Juuan kunnantalo

  Avoinna ma-pe klo 9-15
  Poikolantie 1, 83900 Juuka 
  P. 040 104 2000
  Fax. (013) 472 123


  PUHELINLUETTELO »
  YHTEYSTIEDOT »
  YHTEYDENOTTOLOMAKE »

  Etsitkö näitä?


  Kartat

  Matkailuinfo


  Kirjasto