Meluilmoitus sekä valvonta ja lupa-asiat

Murupolku

Meluilmoitus

Meluilmoitus

Ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta

Meluilmoitus on kevyempi versio ympäristöluvasta. Se tehdään esim. pienehköistä louhinta- ja murskaustöistä, yleisölennätyksistä, moottorikilpailuista ja erittäin meluisista toiminnoista.

Myös Juuan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu tarkempia ohjeita meluun liittyen.

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, täytettävä lomake

Valvonta- ja lupa-asiat

Valvonta- ja lupa-asiat

Ympäristölautakunta hoitaa kunnalle kuuluvat ympäristö- ja luonnonsuojeluasiat. Tällaisia ovat mm ilmansuojelun, vesiensuojelun, meluntorjunnan, jätehuollon, maasto- ja vesiliikenteen ja maa-ainestenoton valvonta- ja lupakysymykset.